aktivity Javorník

 • Slavnostní otevření hřbitovního kostela sv. Kříže v Javorníku

  Ve čtvrtek 13. 6. 2024 proběhlo slavnostní přestřižení pásky k otevření kostela na hřbitově v Javorníku návštěvníkům. Ceremoniál zahájila svými slovy paní starostka Mgr. Irena Karešová. Po přestřižení pásky si pozvaní hosté uvnitř kostela vyslechli přednášku o tom, jak restaurování fresek probíhalo a co jednotlivé fresky zobrazují. Mezi těmi, kteří promluvili, byli: Paní Ing. Eva Pulkrtová a paní Bc. Kamila Davidová za NPÚ. Za restaurátorky provádějící odkryv fresek paní Romana Balcarová, jako jejich vedoucí.

 • Obřady Velkého pátku v Javorníku

  Na Velký pátek si věřící připomínají umučení a smrt Pána Ježíše, kdy musel nést těžký kříž na kopec u Jeruzaléma, kde byl v poledne ukřižován a kolem třetí hodiny odpoledne zemřel. V Javorníku, ještě než v 15:30 hodin začaly samotné obřady, se přítomní ve farním kostele Nejsvětější Trojice, modlili Novénu k Božímu milosrdenství a následně křížovou cestu 072 z kancionálu. Obřady, které vedl P. Mgr. Tomasz Salaga, místní kněz, jsou rozděleny na tři části: bohoslužba slova, uctívání kříže a svaté přijímání.

 • Koncerty hudebního festivalu Karla Ditterse v děkanátu

  Pro náš příhraniční region s Polskou republikou je velice důležitá vážná hudba, která má v tomto kraji své historické místo vzhledem k postavě významného hudebního skladatele Karla Ditterse z Dittersdorfu, který zde 25 let svého života žil a tvořil. Důkazem významnosti této postavy hudebnosti Slezska je i fakt, že Mezinárodní hudební festival Karla Ditterse z Dittersdorfu byl zařazen mezi nejvýznamnější kulturní počiny Olomouckého kraje – víceletá finanční podpora. V souvislosti s tím se připravil program, který navázal na dosavadní tradici festivalu a zároveň přinesl řadu mimořádných koncertů.

 • Ve farnostech děkanátu Jeseník to na Noci kostelů žilo

  V pátek 2.6.2023 se otevřelo velké množství kostelů pro veřejnost v rámci Noci kostelů. Přinášíme reportáže ze všech otevřených chrámů z našeho děkanátu.

   

  V Jeseníku ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie tato celorepubliková akce začala v 16:15 hodin hudební dílničkou pro malé děti na faře pod vedením Rafaely Drgáčové a Gábiny Fukalové. Následovala mše svatá, vystoupení chrámového sboru Laudate Dominum, přednáška Mgr. Víta Slezáka na téma Světlo a tma v chrámu, farní kavárna, tři varhanní vstupy žáků Základní umělecké školy v Jeseníku, chvály … Nechyběla ani oblíbená prohlídka věže, výstava liturgických předmětů, ochutnávka mešního vína a odřezků hostií.

 • Oznámení o změnách v děkanátu

  V souladu s rozhodnutím apoštolského administrátora Mons. Martina Davida oznamujeme změny v našem děkanátu k 1. 7. 2022.

  P. Mgr. Krzysztof Ryźko, SDS je uvolněn z funkce administrátora farnosti Javorník ve Slezsku a administrátora excrrendo farností Uhelná a Zálesí.

  P. Mgr. Tomasz Jan Salaga, SDS je ustanoven administrátorem farnosti Javorník ve Slezsku a administrátorem excrrendo farností Uhelná, Travná a Zálesí.

  P. Mgr. Jozef Florek je uvolněn z funkce administrátora excurrendo farnosti Travná.

 • Otec Krzysztof Ryźko, SDS odchází z Javorníka

  Otec Krzysztof přišel do farnosti Javorník ve Slezsku 18. 11. 2013. Tehdy vystřídal ve funkci faráře P. Piotra Niewiadomského. S ním přišel i výpomocný duchovní P. Josef Bernard Ondruš (v roce 2017 kvůli stáří odešel do domova Milosrdných sester svatého Kříže v Kroměříži). Otec Krzysztof necelých 9 let svým farníkům představoval Boha, a to ve mších svatých, hovorech o víře, adoracemi, modlitbou a svým příkladným životem. Získal si, jak řekl při loučení, přátelé na celý život. A my poznali kněze, ke kterému jsme rádi chodili na faru pro radu, úsměv, povzbuzení nebo si jen povídat při čaji a kávě.

 • Slavnostní den pro Charitu Jeseník

  V pátek 7. srpna proběhlo slavnostní otevření zrekonstruovaného Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku. Sešli se zde návštěvníci z řad široké veřejnosti, významní sponzoři a pozvaní hosté. Také mnoho zaměstnanců Charity Jeseník, aby oslavili nejen ukončení náročné rekonstrukce, ale také výročí 25 let fungování služby domova pod jesenickou Charitou.

 • Vánoce a Nový rok v Javorníku

  V pondělí 23. 12. 2019 byla ve farním kostele v Javorníku brigáda, kde se zdobily stromky, chystal vánoční betlém a dělal celkový úklid kostela. Farníci si mohli odpoledne vyčistit i svá srdce od všech špatností a hříchů při svátosti smíření.

 • Slavnost Těla a Krve Páně v Javorníku

  V neděli 23.6.2019 byla v 10:00 hodin slavena mše svatá ke cti Těla a Krve Páně v kostele Nejsvětější Trojice v Javorníku. Už v 7:30 hodin se sešli někteří farníci, aby nazdobili kostel a připravili venkovní oltáře. Mši svatou celebroval P. Mgr. Krzysztof Ryźko, SDS.