Otec Krzysztof Ryźko, SDS odchází z Javorníka

Otec Krzysztof přišel do farnosti Javorník ve Slezsku 18. 11. 2013. Tehdy vystřídal ve funkci faráře P. Piotra Niewiadomského. S ním přišel i výpomocný duchovní P. Josef Bernard Ondruš (v roce 2017 kvůli stáří odešel do domova Milosrdných sester svatého Kříže v Kroměříži). Otec Krzysztof necelých 9 let svým farníkům představoval Boha, a to ve mších svatých, hovorech o víře, adoracemi, modlitbou a svým příkladným životem. Získal si, jak řekl při loučení, přátelé na celý život. A my poznali kněze, ke kterému jsme rádi chodili na faru pro radu, úsměv, povzbuzení nebo si jen povídat při čaji a kávě.

Poslední dobou kladl velký význam Slovu Božímu a všem četbu Písma svatého doporučoval. Vždyť je to živé slovo, které ukazuje cestu a směr do Božího království. Farníci Otce Krzysztofa mají moc rádi a těžko nesou jeho odchod na jiné místo. Stále bude v našich modlitbách i srdcích. Loučení v Javorníku bylo dojemné, přátelské… Člověk si uvědomil, kolik dobrého, užitečného do nás všech zasel… Jsme Bohu vděční za jeho působení na Javornicku. Slovo Boží půjde dál mezi nové lidi…

Otec Krzysztof odchází do farnosti Panny Marie v Kroměříži. Na jeho místo přichází od 1. 7. 2022 P. Mgr. Tomasz Salaga, SDS, který bude spravovat farnosti Javorník, Uhelná, Travná a Zálesí.

Otci Krzysztofovi i Tomaszovi vyprošujeme Boží požehnání, milosti, dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie v novém působišti.