aktivity Zlaté Hory

 • Pouť do Třebnice – 850 let od narození sv. Hedviky Slezské

  Z našeho děkanátu odjely 9.3.2024 do Třebnice dva autobusy a pár aut. V Třebnici se tak sešli zástupci z farností napříč diecézí. Jak ale biskup Martin poznamenal na začátku poutě, to podstatné netkví v přesném seznamu účastníků. „Jsme tu i za všechny, kteří zůstali doma. Přinášíme sem Bohu na přímluvu svaté Hedviky i jejich úmysly,“ poznamenal biskup. Ten také předsedal slavnostní mši svaté v poutním chrámu sv. Bartoloměje a sv. Hedviky Slezské. V promluvě podotkl, že sv. Hedvika nežila na obláčku, ale byla ponořená do reality své rodiny, ve které měla jak kanonizované světce, tak lidi s nejrůznějšími škraloupy.

 • Děkanátní křížová cesta ve Zlatých Horách

  V neděli 3. března 2024 se v 15:30 hodin konala děkanátní křížová cesta v přírodě ve Zlatých Horách okolo vrchu Rochus. Loni ve sněhu, letos za krásného, slunného počasí. Tyto křížové cesty se v děkanátu Jeseník konají každoročně a další místo, kde si věřící mohou připomenout, jakou velkou obětí byl člověk vykoupený, bude 10. 3. 2024 křížová cesta na Travné u Javorníka.

 • Koncerty hudebního festivalu Karla Ditterse v děkanátu

  Pro náš příhraniční region s Polskou republikou je velice důležitá vážná hudba, která má v tomto kraji své historické místo vzhledem k postavě významného hudebního skladatele Karla Ditterse z Dittersdorfu, který zde 25 let svého života žil a tvořil. Důkazem významnosti této postavy hudebnosti Slezska je i fakt, že Mezinárodní hudební festival Karla Ditterse z Dittersdorfu byl zařazen mezi nejvýznamnější kulturní počiny Olomouckého kraje – víceletá finanční podpora. V souvislosti s tím se připravil program, který navázal na dosavadní tradici festivalu a zároveň přinesl řadu mimořádných koncertů.

 • Slavnost sv. Josefa – pozvání do Zlatých Hor

  V neděli 19. března je Slavnost sv. Josefa /liturgická slavnost je tento rok ale 20. března jelikož postní neděle má prvenství/. Svatý Josef je patronem Čech (od r. 1654) i jiných zemí, posléze jej papež Pius IX. vyhlásil za Ochránce všeobecné církve (8. 12. 1870); jmenovitě je uváděn patronem karmelitánů, manželů a křesťanských rodin, dětí, mládeže, dělníků, všech pracujících se dřevem, vychovatelů, cestujících, vyhnanců. Je vzýván v zoufalých situacích i při bytové nouzi, a zvláště je patronem dobré smrti.

   

  Na přímluvu tohoto velkého světce chceme se modlit také za naše město a za Ukrajinu, Rusko, mír v Evropě a na celém světe a to právě tradičně 19. března.

 • Děkanátní křížová cesta ve Zlatých Horách

  V neděli 12. 3. 2023 se ve Zlatých Horách konala křížová cesta okolo vrchu Rochus. Křížová cesta je tvořena čtrnácti zděnými výklenkovými kapličkami. Začátek byl v 15:30 hodin. Křížová cesta je rozjímáním lásky našeho Pána Ježíše Krista. Ve světlé Jeho utrpení, zloby člověka a milosrdenství Boha na kříži jsme schopní s velkou nadějí prožívat svoje kříže a kříže a bolestí dnešního světa.

 • 1. pouť za Slezsko na Rejvízu

  Bože, Otče nás všech, děkujeme Ti za Čechy, Moravu a Slezsko – naši krásnou a úrodnou vlast. Děkujeme Ti, žes nám ji po staletí pomáhal chránit proti nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním. Prosíme Tě, dej nám i dnes potřebné vůdčí osobnosti všude, kde chybí. Dej všem dětem otce, matku a spořádaný domov a veď nás, abychom žili ve vzájemném porozumění a každý na svém místě po vzoru sv. knížete Václava a sv. Hedviky Slezské zodpovědně konali svůj úkol. Staň se tak skrze Krista, našeho Pána. Amen.

  o.Bartlomiej

 • Pozvání na 1. pouť za Slezsko na Rejvízu

  Srdečně zveme všechny Slezany a fanoušky slezské historie, kultury a tradic, na 1. pouť za Slezsko „PLAKÁT“ a to na Rejvíz u Zlatých Hor. Rejvíz je nejvýše položenou vsí v českém Slezsku a proto z tohoto symbolického místa se budeme modlit za naší drahou historickou zemi v průběhu mše svaté v sobotu 11. února 2023 v kostele Jména Panny Marie a pak se vydáme na pěší pouť k jeskyni Panny Marie Lurdské, která se nachází v nadmořské výšce 790m. Z toho místa se Panna Maria dívá na celé české Slezsko a z tohoto místa také všem požehnáme. 11. února je svátek Panny Marie Lurdské.

 • Pozvání na Noc kostelů v děkanátu Jeseník

  Všechny kostely a modlitebny na území České republiky z církví, které jsou členy, nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví České republiky zveme k připojení k účasti na Noci kostelů 2022, která bude, stejně jako v předchozích letech, opět příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku, …

 • Děkanátní křížová cesta ve Zlatých Horách

  V neděli 3. 4. 2022 se ve Zlatých Horách konala křížová cesta okolo vrchu Rochus. Křížová cesta je tvořena čtrnácti zděnými výklenkovými kapličkami. Byla postavena na přelomu 17. a 18. století. Je zakreslena na vedutě města Zlaté Hory od Friedricha Wernera, zanesena do mapy Zlatohorska zaměřené roku 1753 a na mapě I. vojenského mapování z let 1764 – 1768. První kaplička stojí pod hřbitovem při výjezdu na Rožmitál.