aktivity Zlaté Hory

 • Pozvání na Noc kostelů v děkanátu Jeseník

  Všechny kostely a modlitebny na území České republiky z církví, které jsou členy, nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví České republiky zveme k připojení k účasti na Noci kostelů 2022, která bude, stejně jako v předchozích letech, opět příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku, …

 • Děkanátní křížová cesta ve Zlatých Horách

  V neděli 3. 4. 2022 se ve Zlatých Horách konala křížová cesta okolo vrchu Rochus. Křížová cesta je tvořena čtrnácti zděnými výklenkovými kapličkami. Byla postavena na přelomu 17. a 18. století. Je zakreslena na vedutě města Zlaté Hory od Friedricha Wernera, zanesena do mapy Zlatohorska zaměřené roku 1753 a na mapě I. vojenského mapování z let 1764 – 1768. První kaplička stojí pod hřbitovem při výjezdu na Rožmitál.

 • Duchovní program K NADĚJI. TOUR pro mládež ve Zlatých Horách

  Římskokatolická farnost Zlaté Hory, animátoři Jesenického děkanátu a Diecézní centrum mládeže Ostrava srdečně zvou mládež na duchovní program K NADĚJI. TOUR, který se bude konat v pátek 8. dubna 2022 od 17.30 ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Zlatých Horách – Městě a pak a faře. Zváni jsou nejen mladí ale také jejích rodiče a sourozence a také všichni, kdo se chtějí za mládež pomodlit a s mládeži prožit modlitební okamžiky před Pánem.

 • Pěší pouť k jeskyňce Panny Marie Lurdské na Rejvízu

  Co jsem čekala od nedělní pouti 13. února 2022? Moje obavy z toho, že to nezvládnu, se brzy rozptýlily. Sněhu nebylo moc, cesta skoro suchá a sešla se parta mladých i „mladých“. Všechno klaplo a po druhé hodině jsme vyrazili ze stanoviště od kostela Jména Panny Marie z Rejvízu. Za zpěvu a modlitby slavného růžence jsme směřovali k jeskyni Panny Marii Lurdské.

 • Lurdská pobožnost na Rejvízu

  Rejvíz je částí města Zlaté Hory a je nejvýše položenou vsi v českém Slezsku. Zde se nachází filiální kostel Jména Panny Mari, který patří do zlatohorské farnosti. U příležitosti liturgické památky Vás srdečně zveme v neděli 13. února 2022 na pobožnost u Jeskyně Panny Marie Lurdské na Rejvízu. Začátek pobožnosti je v 15.00. Kdo neznáte cestu tak se ve 14.00 můžete vydat s knězem na společnou cestu k tomuto krásnému místu a to od kostela Jména Panny Marie.

 • Projekt tkalcovské expozice

  Jedním z projektů, který Klub přátel Zlatých Hor spolu s farností Zlaté Hory zrealizoval v roce 2008, je ukázka tkalcovské historie na Zlatohorsku. Toto mini muzeum umístěné na staré faře na Rejvízu navštívilo během tří měsíců „zkušebního provozu“ 2 600 návštěvníků. Téměř všichni zanechali v návštěvní knize velmi pěkné a povzbuzující zápisy.

 • Farní projekt „Přístupná kostelní věž“

  Projekt řeší zpřístupnění a nasvícení prohlídkového okruhu zadní obranné věže se zvonicí a půdy hlavní lodi kostela. Obranná věž je opatřena střílnami, na horní, dříve obrannou plošinu, vede staré točité schodiště vyzděné v síle zdiva z prostoru zvonice. Zvonová stolice je ze starých masívních trámů s vytesanými vybráními dle tvaru houpajících zvonů. Kovanými dveřmi lze projít z věže do půdy nad hlavní lodí kostela.