o České Vsi

O České Vsi

Obec Česká Ves, ležící severovýchodně od Jeseníku na řece Bělé, tvořila až do r.1990 součást dnešního okresního města. Název Česká není dodnes spolehlivě vysvětlen (podle – čeští horníci či osídlení obce českými osadníky za středověké kolonizace). Relativně pozdější původ obce, vzpomínané teprve v 15.století, lze patrně vysvětlit tím, že původně tvořila součást později zaniklé osady Waltersdorf. V 17.století byla postižena čarodějnickými procesy, které si vyžádaly několik obětí z řad mistního obyvatelstva. Obec je rodištěm zakladatele lipovských lázní Johanna Schrotha. Z České Vsi rovněž pochází Sofie Priessnitzová, manželka zakladatele lázní na Gräfenberku. V katastru obce se nachází skalní útvar zvaný Čertovy kameny, dříve také známý jako Harichovy kameny. Dnes má obec průmyslově zemědělský charakter.

Děkanát Jeseník © 2018, webmaster Martin Grabarczyk, vyrobeno ve Wordpress, theme: Frontier. přihlásit