o Žulové

Městečko Žulová bylo založeno r.1290. Dominantou jeho okolí je kaple na Boží hoře (525m) z druhé poloviny 19.století. Původně slovanská obec byla počátkem 14.století kolonizována, majitelé obce a stavitelé hradu, rod Wüstehube, se stali postrachem kraje pro svoje loupeživé přepady. Za třicetileté války dobyli hrad Švédové. Dnes z hradu zůstala zachována jen válcová věž a obranné hradební zdi. V r.1810 za biskupa Hohenloha zde byl velmi originálně vybudován kostel sv. Josefa, totiž přístavbou lodi k hradní věži. K cenným památkám ve městě patří barokní socha Immaculaty nedaleko od kostela a sloup se sv. Janem Nepomuckým z r.1717.