aktivity Javorník

 • Velikonoce ve farnosti Javorník

  Na Zelený čtvrtek (18.4.2019) jsme si při mši svaté ve farním kostele Nejsvětější Trojice v Javorníku připomněli ustanovení Eucharistie. Po mši svaté jsme se shromáždili u levého bočního oltáře, kde byla přenesena Nejsvětější Svátost a četli jsme úryvky a komentáře Písma svatého. Také jsme se modlili večerní nešpory z Breviáře. Zpěvem jsme chválili a velebili Boha za tu obrovskou milost, že se za nás a naše vykoupení obětoval takovým způsobem. 

 • Křížová cesta v Bílé Vodě

  V neděli 7. dubna 2019 se sešli farníci hlavně z Javorníka a Uhelné, ale i pár z jiných farností, aby společně prošli Sudeckou křížovou cestu, jejíž zastavení jsou umístěny v Rychlebských horách nad Bílou Vodou. Křížovou cestu vedl P. Mgr. Krzysztof Ryźko, SDS z Javorníka. Byla obětovaná za urážky, rouhání a lhostejnosti Nejsvětější Svátosti, za odpuštění těm, kteří svatokrádežně přijímají svátosti a za další úmysly přítomných.

 • Dušičková pobožnost v Javorníku

  V neděli 4. listopadu 2018 se nejen javorničtí farníci shromáždili, pod vedením otce Krzysztofa Ryźky, SDS, u velkého kříže uprostřed místního hřbitova v Javorníku, aby zde vzpomněli na všechny věrné zemřelé a duše v očistci. V 15:00 hod. otec Krzysztof seznámil přítomné, kterých bylo kolem padesáti, s programem. Každý si měl podle možností přinést svíci. Dušičková pobožnost začala bohoslužbou slova.

 • Setkání seniorů a misijní neděle v Javorníku

  28. neděli v mezidobí oznámil javornický kněz P. Mgr. Krzysztof Ryźko, SDS v ohláškách, že příští sobotu proběhne setkání seniorů na faře v Javorníku. A nebude to ledajaké setkání. Jelikož příští neděle je misijní nedělí, kdo může, upeče nějaké sušenky, ať slané, sladké, prostě jakékoli a při setkání bude ochutnávka. Sušenky se pak budou prodávat v neděli po mši svaté před kostelem a výtěžek z prodeje se připojí ke sbírce, věnované právě na misie.

 • Dětský den v Javorníku

  V sobotu 30. června 2018 uspořádali farníci z Javorníka, společně s otcem Krzysztofem Ryźkou, SDS, dětský den, v rámci ukončení školního roku. Na místním dětském hřišti, jehož pozemek patří farnosti, jsme po ranní mši svaté nachystali půjčený velký stan, nanosili dřevo, lavičky, stoly a vše potřebné. V 14:30 hodin byl naplánovaný začátek. Farnost pozvala i děti z dětského domova z Černé Vody, které se rády této akce zúčastnily.