o Dolním Domašově

Obec byla založena koncem 13.století. Nejvýznačnější stavební památkou představuje farní kostel sv. Tomáše apoštola z let 1726-1730. Vzácnou památkou je zvon z roku 1727 s nápisem a chronogramem. Přilehlá budova fary byla postavena v 80.letech 18.století a ve svém interiéru má původní chlebovou pec.