o Vlčicích

Vlčice patří k nejstarším obcím na Jesenicku, jak o tom svědčí listina z r.1248. Vratislavský biskup Tomáš I. v ní výslovně uvádí, aby zde nebyli usazováni Němci, ale jen Poláci a jiní. Tento pramen je důležitým svědectvím o původním slovanském osídlení ráje. V obci najdeme tři zajímavé stavební památky. Socha sv. Jana Nepomuckého pochází z druhé poloviny 18.století. Farní kostel sv. Bartoloměje je ukázkou barokní architektury z první poloviny téhož věku. Uprostřed obce najdeme bývalý zámeček z druhé poloviny 16.století, stojící na místě někdejší gotické tvrze. Zámek byl později několikrát stavebně upravován a dnes slouží k rekreačním účelům. Anglický park kolem zámku byl založen v letech 1844 – 1845 Františkem Schaffgotschem.