o Velkých Kuněticích

Při státní hranici s Polskem leží obec Velké Kunětice. Stopy nejstaršího osídlení pocházejí z neolitu, první písemná zmínka o vsi je z r.1284. Od 15.století je zde doložena těžba rud a vápence. Počátkem 17.století proběhly selské bouře proti robotě, po potlačení povstání byl vůdce vzbouřenců Fabián Tunkel r.1608 v Nise popraven. Velmi cennou památkou obce je farní kostel sv. Alžběty, prameny se o něm zmiňují již r.1290. Prošel bohužel mnoha stavebními úpravami, ta poslední byla z r.1837. V interiéru kostela je umístěna epitafní deska dvou členů rodu Bavorů z Holovous, majitelů sousedních Supíkovic. Zámeček v obci proslul za držení Josefa Schindlera, Priessnitzova následovníka ve vodoléčbě. V jeho blízkosti jsou dvě staré šachtové vápenky z 19.století.