MariahilfP. Mgr. Mariusz Rafal Jończyk, rektor
e-mail: mariahilf@mariahilf.cz

Mše svaté jsou každou sobotu v 10.30 hodin a neděli v 15.00 hodin.

Každý první pátek v měsíci začíná ve 21.00 hodin noční křížová cesta ze Zlatých Hor od areálu Bohema ke kostelu.


http://mariahilf.cz

 

Horní Údolí sv. Jan – P. Mgr. Mariusz Rafal Jończyk, tel. 736 108 896