aktivity Travná

 • Děkanátní křížová cesta na Travné

  V neděli 10. 3. 2024 se zhruba 40 věřících z děkanátu sešlo na Travné v mariánském údolí, kde se konala děkanátní křížová cesta v přírodě. V 15:30 hodin, za slunného počasí, v doprovodu čtyř kněží z děkanátu a písně „Ježíši tichý Beránku, smiluj se nad námi“ stoupali vzhůru a připomínali si utrpení našeho Pána Ježíše Krista. Další zastávka na cestě po děkanátních křížových cestách v přírodě bude 17. 3. 2024 Boží hora u Žulové.

 • Májová pobožnost na Travné

  V neděli 21. května 2023 se konala třetí děkanátní májová pobožnost na Travné, kde se nachází poutní místo zasvěcené Panně Marii La Salettské s kaplí a pramenem zázračné vody. Tři desítky poutníků připutovali k Panně Marii spolu s místním knězem otcem Tomaszem Janem Salagou, který nás v kapli spolu se svými farníky provázel modlitbou i zpěvem.

 • Travná, dříve Krautenwalde – historie – kniha

  Kniha o historii obce Travná obsahuje 16 kapitol věnujících se historii Travné obecně, přes historii obecních institucí, společenských organizací minulých i současných a jimi pořádaných akcí, dále kulturním a uměleckým památkám, místopisným údajům s fotografiemi s popisem domů, usedlostí, chalup a veřejně dostupnými údaji o bývalých a současných majitelích, zajímavým příběhům a vzpomínkám z běžného života obyvatel. V neposlední řadě přírodě a okrajově geologii, blízkému okolí apod. Text doprovází bohatý fotografický materiál: dobové pohlednice, fotografie a mapky. 

 • Děkanátní křížová cesta na Travné

  Minulý týden ve Zlatých Horách, v neděli 19.3. na Travné, další týden v Žulové… V postní době se smíme s věřícími i s kněžími scházet u společné modlitby křížové cesty, která dává posilu nejen do osobního života, ale i do života našich farností. Nejsme na modlitbu sami, ale je nás ve společenství našeho děkanátu Jeseník mnoho. Můžeme vyprosit milosti našemu kraji i celému světu. Vydali jsme se tentokrát do Travné, na místo k Panně Marii, která svým pohledem zastaví každého poutníka, nejen, že smíme pít z jejího pramene vody, ale vodu života přijímáme i na křížové cestě, kterou jsme s našimi kněžími otcem děkanem Stanislavem Kotlářem, místoděkanem Jiřím Urbánkem, místním knězem otcem Tomaszem Salagou za krásného jarního počasí procházeli.

 • Děkanátní májová pobožnost na Travné

  V neděli 15. května 2022 pokračovala série májových pobožností v děkanátu v kapličce Panny Marie La Salettské na Travné. Již hodinu předem se sjížděli poutníci, aby u venkovní sochy Panny Marie prosili za mír na Ukrajině, za nová kněžská a řeholní povolání, za kněze v našem děkanátu a volbu nového sídelního biskupa.

 • Májová pobožnost u Panny Marie na Travné

  Neděle 30. 5. 2021 byla posledním dnem májových pobožností, které v měsíci květnu probíhaly každý týden na mariánských místech našeho děkanátu Jeseník. V malé vesničce Travné je poutní místo zasvěcené Panně Marii La Salettské s půvabnou kaplí a pramenem vody. Prameniště se nachází u kamenné obezdívky s výklenkem sochy Panny Marie. Právě zde se odpoledne setkali věřící z různých koutů okresu Jeseník, aby spolu s otcem děkanem Stanislavem Kotlářem, místním duchovním správcem otcem Jiřím Filipcem, prosili za naše rodiny.
 • Zemřel P. Piotr Pawel Niewiadomski, SDS. Duchovní správce farnosti Travná u Javorníka

  Travná – Ve věku nedožitých 71 let zemřel v úterý 9. března 2021 P. Piotr Pawel Niewiadomski, SDS. Člen Společnosti Božského Spasitele – salvatoriánů pocházel z Polska (zádušní mše svatá zde). Více než dvacet let svého kněžského života prožil v České republice. Od 1. 12. 1999 až do roku 2014 byl farářem v Javorníku na Jesenicku a administrátorem v okolních obcích Uhelná, Vlčice, Travná a Zálesí. Dále v Javorníku působil jako výpomocný duchovní. Od roku 2015 byl administrátorem farnosti Travná.

 • Pravidelné mše svaté na Travné

  V kostele na Travné je mše svatá každou neděli ve 14:30 hodin. Jde o to, že vzhledem ke zdravotním problémům několika farářů v okolí, je kostel v Travné jeden z mála, kde se mše vůbec konají. Otec Piotr má nového ministranta a mladičkou varhanici, oba se sice ještě učí, ale už nyní jsou mše svaté na Travné velice radostné. Začalo pravidelně chodit i několik farníků odjinud. Kostel je to velký a proto i s vládními restrikcemi má ještě kapacitní rezervu. Všichni jste srdečně zváni.

 • Pozvánka na Travnou

  Římskokatolická farnost Travná u Javorníka zve od 27.dubna na mše svaté, které se budou konat ve farním kostele podle programu:

  od pondělí do pátku – v 14:30 hodin
  v sobotu v 9:00 hodin
  v neděli v 14:30 hodin