o Horním Domašově

Horní Domašov je rovněž typickým příkladem obce podhorského typu, s dnes již nečetnými doklady původní lidové architektury. Filiální kostel sv. Jana Křtitele je ukázkou klasicistní sakrální architektury z konce 18.století s doznívajícími barokními vlivy. V letech 2.světové války bylo v katastru obce zřízeno několik zajateckých táborů. Svědectvím pohnutých válečných událostí jsou dva lesní hřbitovy zajatců v Rudohoří a údolí Borku. V obci a okolí najdeme několik vojenských pevnůstek, z konce 30.let 20.století.