o Písečné

Především zemědělská obec se v 19.století přeměnila s rozvojem kamenictví v obec spíše průmyslovou. Vznikla zde řada závodů na opracování žuly a mramoru. Rozšiřovala se i těžba písku. Pámátkově je v Písečné chráněn farní kostel sv. Jana Křtitele, barokní stavba z r.1753 se starším jádrem, presbytáře a sakristie. Pozoruhodný je vápencový kopec Velký Špičák (516 m) ležící nad obcí, ale již na katastru Supíkovic. V podzemí kopce se nachází jeskynní labyrint, částečně zpřístupněný. Velký Špičák byl prohlášen za státní přírodní rezervaci.