Oznámení o změnách v děkanátu

V souladu s rozhodnutím apoštolského administrátora Mons. Martina Davida oznamujeme změny v našem děkanátu k 1. 7. 2022.

P. Mgr. Krzysztof Ryźko, SDS je uvolněn z funkce administrátora farnosti Javorník ve Slezsku a administrátora excrrendo farností Uhelná a Zálesí.

P. Mgr. Tomasz Jan Salaga, SDS je ustanoven administrátorem farnosti Javorník ve Slezsku a administrátorem excrrendo farností Uhelná, Travná a Zálesí.

P. Mgr. Jozef Florek je uvolněn z funkce administrátora excurrendo farnosti Travná.

Předávky proběhly ve středu 29. 6. 2022 na faře v Javorníku.