aktivity Jeseník

 • Ve farnosti Jeseník pokračují opravy

  V pondělí 12. 2. 2024 ráno přijela firma Bittner ze Staříče u Frýdku-Místku, která se poslední dobou každoročně podílí na zkrášlování interiéru farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku. Vloni dokončila zrestaurování svatostánku, letos si odvezla do Staříče oltářní obraz Nanebevzaté Panny Marie, který byl ve špatném stavu, společně se sochami Petra a Pavla, které stály po bocích obrazu. Oltářní obraz měřil 5,5m x 2,1m, takže nastaly trochu problémy s jeho převozem. Vše se nakonec zdárně vyřešilo.

 • Tři králové chodili i po úřadech Jesenicka

  V pátek 5.1.2024 ráno vyrazili do ulic královští koledníci v čele s jesenickým děkanem Stanislavam Kotlářem, Václavem Tschulikem a Václavem Uhlířem. Vedení trojice králů se ujala ředitelka Charity Jeseník Helena Paschkeová. Královskou trojici čekal náročný den. Na seznamu měli návštěvu úřadů i firem. Proto nic nepodcenili a ještě před odchodem z fary poctivě trénovali zpěv i přání, které otci děkanovi vytanulo na mysli v předvečer koledování. Při své pouti tak skupinka přála štěstí, zdraví, úspěch v práci a vinšovala otevřenou mysl pro dobré nápady, otevřená ústa pro smích a dobré slovo a otevřené srdce pro lásku člověka k člověku.

 • Zemřel Václav Dvořák: jeden z obnovitelů poutního místa Maria Hilf

  Jeseník – V sobotu 9. prosince zemřel v rodinném kruhu a posílen svátostmi ve věku 89 let pan Václav Dvořák. Aktivní farník jesenické farnosti se výrazně zapojil do obnovy poutního místa Maria Hilf u Zlatých Hor. Manželé Václav a Helena Dvořákovi kvůli své víře a aktivnímu křesťanství čelili perzekuci za komunismu. Kromě setkávání k modlitbám se při známé petiční akci odvážně postavili také na podporu Augustina Navrátila. Jejich služba po roce 1989 ještě více rozkvetla, a to jak ve prospěch farnosti, tak i poutního místa Maria Hilf. V říjnu 2022 získali od biskupa Martina Davida diecézní ocenění.

 • Milá návštěva ve farnosti Jeseník

  Ve středu 15. 11. 2023 navštívil naši farnost farář z Dolní Lutyně a současně biskupský kaplan pro lektory, P. Mgr. Marian Pospěcha. Právě lektorská služba byla předmětem besedy po mši svaté, které se zúčastnilo přes 50 farníků a hostů, a která proběhla ve velmi příjemné i pracovní atmosféře. Ale vezměme to postupně – návštěva začala mší svatou v 17:00 hod., kterou celebroval náš host P. Marián, koncelebroval náš pan děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář a přítomen byl i jesenický jáhen Ing. Mgr. Josef Liberda.

 • Koncerty hudebního festivalu Karla Ditterse v děkanátu

  Pro náš příhraniční region s Polskou republikou je velice důležitá vážná hudba, která má v tomto kraji své historické místo vzhledem k postavě významného hudebního skladatele Karla Ditterse z Dittersdorfu, který zde 25 let svého života žil a tvořil. Důkazem významnosti této postavy hudebnosti Slezska je i fakt, že Mezinárodní hudební festival Karla Ditterse z Dittersdorfu byl zařazen mezi nejvýznamnější kulturní počiny Olomouckého kraje – víceletá finanční podpora. V souvislosti s tím se připravil program, který navázal na dosavadní tradici festivalu a zároveň přinesl řadu mimořádných koncertů.

 • Pouť k Panně Marii Nanebevzaté v Jeseníku

  Slavnostní poutní mše svatá se konala v neděli 13. srpna v 10:30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Bylo radostí dívat se na nově zrestaurovaný hlavní oltář, krásnou květinovou výzdobu, slyšet hrající nástroje a nádherný zpěv od scholy z Kozlovic, a to vše pro Marii, Matku Boží, která otvírá nebe pro každého z nás. Otec děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář mezi námi s úsměvem přivítal paní starostku města Jeseník Mgr. Zdeňku Blišťanovou, europoslance Mgr. Tomáše Zdechovského a prvního náměstka hejtmana olomouckého kraje Mgr. Ivo Slavotínka. Přítomen byl trvalý jáhen Mgr. Ing. Josef Liberda.

 • Pozvání na přednášku

  Zveme vás na přednášku s názvem „Cyril a Metoděj 1160 let. Historie a odkaz příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu“ ve středu 5. července 2023 v 18:00 hodin v Rytířském sále Vodní tvrze v Jeseníku. Přednášejícím bude Mgr. Matěj Matela, etnograf našeho muzea a vystudovaný balkanista, pojedná rovněž o duchovním, kulturním i politickém odkazu cyrilometodějské tradice v moderních dějinách. Přednáška, jež proběhne u příležitosti státního svátku, pojedná o velkém díle těchto apoštolů Slovanů, dotkne se méně známých historických skutečností,  a – možná překvapivě – nevynechá ani kraj pod Pradědem. Plakátek zde.