Rubrika: aktivity Jeseník

Přednáška P. Marka Orko Váchy

Knihkupectví Domeček ve spolupráci s farností Jeseník vás zvou na přednášku přírodovědce, pedagoga, spisovatele a skauta, molekulárního biologa a genetika, přednosty Ústavu etiky 3. lékařské fakulty UK P. Marka Orko Váchy v pátek 4.2.2022 na téma CHUŤ ŽÍT v sále Státního okresního archivu Jeseník. Přednáška bude spojena s autogramiádou autorových knih. Vstupné dobrovolné.

Mons. Pavel Dokládal v Jeseníku

V pondělí 10. ledna 2022 navštívil Mons. Pavel Dokládal, představený Fatimského apoštolátu v ČR, Jeseník, místo svého narození. V 10:30 hodin sloužil mši svatou k Panně Marii jako poděkování za 70 let svého života. Koncelebroval místní pan farář a zároveň děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář, který otce Pavla vřele přivítal. (Pokračování textu…)

Zádušní mše svatá za Mons. Antona Otte

V neděli 9.1.2022 byla v 10:30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku sloužena zádušní mše svatá za rodáka z Jesenicka Mons. Antona Otte, který nás opustil 29.12.2021 ve věku 82 let.

V kázání otec děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář mluvil o zesnulém Antonu. „Tak jako mudrci putovali za světlem hvězdy do Betléma, tak i Anton došel po své životní pouti za světlem až do Nebeského Betléma. Když jsme telefonicky asi před třemi měsíci hovořili, přiznával, že mu ubývá sil, ale stále z jeho hlasu bylo možné slyšet jeho milý humor, ze kterého bylo možno vnímat jeho odevzdanost do vůle Boží.“ (Pokračování textu…)

Tři králové rozdávali radost

„Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka“ zpívají tři králové na začátku ledna již tradičně u vašich dveří. Představují tři mudrce putující za Hvězdou, která je vedla až k městu Betlému. Zářila nad místem, kde Josef s Marií našli útočiště a kde teď společně opatrovali narozeného Ježíše. Kašpar, Melichar a Baltazar byli u cíle. Vešli dovnitř, do obyčejné stáje, padli na zem a klaněli se maličkému dítěti v jeslích, protože věřili, že bude velikým králem. Předložili mu své vzácné dary a velmi se radovali. (Pokračování textu…)

Před-BISCUP 2021

Zveme všechny generace na modlitbu za otevření srdcí pro Ducha svatého, která se bude konat v pátek 5. 11. v 17:45 hodin ve farním kostele v Jeseníku. Bude se konat formou adorace s písněmi a chválami a zvány jsou všechny generace. Doprovázet bude Klára Němcová a Karolína Chovancová z Diecézního centra mládeže. Plakát ke stažení zde.

Fatimské odpoledne v Jeseníku

V neděli 20. června 2021 se po dvouleté přestávce zaviněné Kovidem konalo opět sekání ctitelů Panny Marie a to zejména těch, kteří zvláště sledují dění v portugalské Fatimě a dále i činnost Fatimského apoštolátu  v ČR, které má centrum v Koclířově u Svitav. Na setkání byli pozváni členové Jesenického regionu Fatimského apoštolátu v ČR, takže se sešlo kolem 50ti věřících, mariánských ctitelů. Hosta setkání, Mons. Pavla Dokládala, prezidenta Fatimského apoštolátu v ČR a všechny přítomné, přivítal jesenický děkan, P. Stanislav Kotlář. (Pokračování textu…)

Slavnost Těla a Krve Páně v Jeseníku

V neděli 6. června 2021 jsme v Jeseníku slavili  „Boží Tělo“, tedy Slavnost Těla a Krve Páně, jak se správně tato velká událost nazývá. Letos jsme se spojili s farnostmi Lipová lázně a Česká Ves a vyšli  v Jeseníku ke třem oltářům v blízkosti kostela za doprovodu dechovky a zpěvů z Taizé. Jak vidíte na fotkách, bylo nás kolem 180 věřících, kteří se nestyděli přiznat se, že věří v Pána Ježíše přítomného ve Svaté Hostii a tuto víru projevit na veřejnosti. (Pokračování textu…)

Vigilie k Duchu svatému v Jeseníku

Slavnost Seslání Ducha svatého začala v Jeseníku již v pátek 21. května 2021, kdy byla po mši svaté vystavena nejsvětější Svátost oltářní. Od 19:00 hodin věřící chválili Boha zpěvy z Taizé. Od 20:00 hodin následovala adorace, která končila v sobotu v 16:30 hodin. Věřící se střídali po hodině. (Pokračování textu…)

Příměstský tábor v Jeseníku

Příměstský tábor bude od 20. – 25. 7.2021 od 8:00 – 16:00 hodin na faře v Jeseníku. Je pro děti od 1. – 9. třídy. Cena je 300,- Kč včetně obědů. Program zajišťují diecézní animátoři. Přihlášku si stahujte zde. Přihlašovat se můžete max. do 20.6.!

Pocta sv. Janu Nepomuckému v Jeseníku

V neděli 16. května 2021, na svátek tohoto českého světce, se jesenická farnost přišla poklonit sv. Janu Nepomuckému a to k jeho soše na jesenické náměstí. V těchto dnes slaví totiž celá česká republika a řada evropských států 300 let od blahořečení tohoto světce, který je známý ve všech světadílech.

(Pokračování textu…)