Slavnostní otevření hřbitovního kostela sv. Kříže v Javorníku

Ve čtvrtek 13. 6. 2024 proběhlo slavnostní přestřižení pásky k otevření kostela na hřbitově v Javorníku návštěvníkům. Ceremoniál zahájila svými slovy paní starostka Mgr. Irena Karešová. Po přestřižení pásky si pozvaní hosté uvnitř kostela vyslechli přednášku o tom, jak restaurování fresek probíhalo a co jednotlivé fresky zobrazují. Mezi těmi, kteří promluvili, byli: Paní Ing. Eva Pulkrtová a paní Bc. Kamila Davidová za NPÚ. Za restaurátorky provádějící odkryv fresek paní Romana Balcarová, jako jejich vedoucí.

 

Jménem biskupství promluvil pan Ing. Miroslav Hurník. O archeologických pracích pohovořil místní archeolog pan Mgr. Milan Rychlý. Mezi přítomnými hosty byli: P. Mgr. Stanislav Kotlář, Jesenický děkan, zastupitelé města s tajemníkem města Javorník. Dále byli na místě ředitel Vlastivědného muzea Jesenicka p. Rušar, ředitelka Slezského zemského muzea p. Horáková, vedoucí archeolog SZM p. Juchelka, vedoucí tehdejšího archeologického výzkumu v kostele p. Lafková, ředitelka Archaia Olomouc p. Dudková archeologický výzkum, kunsthistorička p. Filipová původně z Vlastivědného muzea Šumperk, která stála u prvních stavebně historických průzkumů v 90. letech. Za restaurátorky provádějící odkryv fresek, p. Balcarová jako jejich vedoucí a paní Helfertová, bývalá ředitelka Státního okresního archívu Jeseník p. Tinzová a současná ředitelka SOkA Jeseník p. Jurková.

 

Celý ceremoniál poctil krátkým koncertem pan Štěpán Rak, světový kytarový virtuos, skladatel, profesor pražské Akademie múzických umění.

 

Poté se ceremoniál plynule proměnil v první přednášku pro turisty, kterou vedla paní Balcarová, vedoucí restaurátorů fresek a pan Mgr. Milan Rychlý. Podrobně povídali o kráse a jedinečnosti zdejších fresek, archeologických objevech a mnoha dalších tajemstvích, která ukrývá javornický poklad, kterým kostel svatého Kříže bezesporu je.

 

Kdo by si tyto krásné fresky prohlédnout, zde udáváme časy prohlídek:

 

Květen, červen, září – ST, PÁ, SO: 10:00, 13:00, 15:00

Červenec, srpen – Po-NE: 10:00, 13:00, 15:00

Vstup do kostela bude možný pouze s průvodcem v uvedených časech.

Vstupné: 50,-Kč

Stanoviště průvodce: hlavní brána do areálu hřbitova v Javorníku. Kostel sv. Kříže lze navštívit i mimo sezónu na základě předchozí tel. domluvy. Kontaktní telefon: +420 584 440 688

 

Text: P. Tomasz Salaga, SDS