Koncerty hudebního festivalu Karla Ditterse v děkanátu

Pro náš příhraniční region s Polskou republikou je velice důležitá vážná hudba, která má v tomto kraji své historické místo vzhledem k postavě významného hudebního skladatele Karla Ditterse z Dittersdorfu, který zde 25 let svého života žil a tvořil. Důkazem významnosti této postavy hudebnosti Slezska je i fakt, že Mezinárodní hudební festival Karla Ditterse z Dittersdorfu byl zařazen mezi nejvýznamnější kulturní počiny Olomouckého kraje – víceletá finanční podpora. V souvislosti s tím se připravil program, který navázal na dosavadní tradici festivalu a zároveň přinesl řadu mimořádných koncertů.

 

 

 

Jeseník – V sobotu 2. září 2023 začal v 19:00 hodin XXXI. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku „ZAHAJOVACÍM KONCERTEM“.

 

 

Javorník ve Slezsku – V neděli 3. září 2023 se konal v 18:00 hodin koncert „KLENOTY ČESKÉ DUCHOVNÍ HUDBY“ v kostele Nejsvětější Trojice v Javorníku.

 

 

Česká Ves – V pátek 8. září 2023 v 18:00 hodin festival pokračoval v kostele sv. Josefa v České Vsi koncertem BAROCCO SEMPRE GIOVANE.

 

 

Zlaté Hory – V sobotu 9. září 2023 se koncert „DĚTSKÉ HLASY NESOU POSELSTVÍ DUCHA“ konal v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Zlatých horách.

 

 

Uhelná – V neděli 10. září 2023 v 18:00 hodin pokračovala šňůra koncertů v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské v Uhelné. Koncert s názvem „KAREL DITTERS Z DITTERSDORFU“.

 

 

Supíkovice – V pátek 15. září 2023 v 18:00 hodin byli obyvatelé nejen Supíkovic, ale i okolních farností, pozváni na koncert s názvem „ADAMUS ENSEMBLE“ do farního kostela sv. Hedviky v Supíkovicích.

 

 

Horní Domašov – V sobotu 16. září 2023 se v 18:00 hodin konal poslední koncert, co se týká kostelů v děkanátu, s názvem „VYZNÁNÍ STRUN OD BAROKA KE KLASICISMU“ v kostele sv. Jana Křtitele v Horním Domašově.