Archiv rubriky: aktivity Mariahilf

Diecézní Pouť rodin za duchovní povolání, pouť kněží i Diecézní setkání mládeže v Krnově se neuskuteční

Ostrava – Z důvodů vládou vyhlášených omezení souvisejících s pandemií se ruší letošní Diecézní pouť rodin spojená s poutí za duchovní povolání, která se měla uskutečnit v sobotu 9. května na poutním místě Maria Hilf. Diecézní pouť na Maria Hilf měla být první společnou poutí, která právě od tohoto roku nahrazuje děkanátní poutě za nová kněžská a řeholní povolání a duchovní obnovu rodin. (Pokračování textu…)

Rozloučení s otcem Stanislavem Lekavým na Maria Hilf

V sobotu 25.1.2020 se lidé z Jesenicka, Krnovska a Bruntálska rozloučili s dlouholetým správcem Poutního místa Panny Marie Pomocné, Maria Hilf, knězem P. Stanislavem Lekavým. Ten se staral o toto obnovené poutní místo od roku 1999 do roku 2012 a získal si u mnohých obyvatel tohoto kraje pod Pradědem i poutníků velkou oblibu, neboť dovedl každému sdělit Kristovu výzvu o lásce k Bohu a k lidem, což Stanislav dokazoval tím, že měl rád všechny lidi bez rozdílu. (Pokračování textu…)

Zemřel P. Stanislav Lekavý

Ve věku nedožitých devadesáti let zemřel v sobotu 18. ledna 2020 v Kroměříži P. Stanislav Lekavý, politický vězeň minulého režimu a dlouholetý správce poutního místa Panny Marie Pomocné (Maria Hilf) u Zlatých Hor. Rozloučení s P. Stanislavem pro děkanáty Jeseník, Bruntál a Krnov bude na poutním místě Maria Hilf ve Zlatých Horách, v sobotu 25. ledna ve 14 hodin! Kdo se s otcem Stanislavem chcete rozloučit, přijeďte! Parte ke stažení zde. (Pokračování textu…)

Pouť Tří národů na Maria Hilf

Prožili jsme krásnou 24. pouť národů na poutním místě MARIA HILF v sobotu 21.9.2019. Tato pouť sbližuje národy, které zde žily a žijí dodnes a to ne vždy bez problémů. Právě proto se po obnově tohoto místa v roce 1995 scházej každý rok k modlitbě a prosí Pannu Marii o pomoc a přímluvu. Letos jsme si také připomněli kněze Richarda Henkese, který za války působil v tomto kraji a byl v r. 1945 umučen v Dachau. (Pokračování textu…)

Nová křížová cesta na Maria Hilf

Po celou dobu, kdy žije obnovené poutní místo Maria Hilf, byla stále zřejmější potřeba další veřejné křížové cesty v blízkosti poutního kostela. Poutníci si mnohdy přejí pomodlit se křížovou cestu v klidu a v přírodním prostředí. To již v posledních letech nebylo často možné, protože křížová cesta v ambitech byla velmi často používána jinou skupinou poutníků a další křížová cesta z města Zlaté Hory na poutní místo je příliš obtížná a dlouhá. (Pokračování textu…)

Hlavní pouť na Mariahilf

V sobotu 10. srpna 2019 se kněží a věřící shromáždili na poutním místě Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor, aby společně oslavili při Hlavní pouti naši Matku a Přímluvkyni u Pána – Pannu Marii. Pouť začala v 10:30 hodin modlitbou růžence. V 11:00 hodin byla sloužena mše svatá, kterou celebroval Mons. Adam Rucki, biskupský vikář pro duchovní povolání. (Pokračování textu…)

Diecézní pouť Charit na Mariahilf

Pouti Ostravsko opavské Charity k Panně Marii Pomocné se ve středu 5.6.2019 zúčastnilo asi 200 poutníků pod vedením biskupa Mons. Martina Davida a prezidenta ostravsko-opavské Charity P. Mgr. Jana Lariše ThD. Pořadatelem této pouti byla Charita Jeseník, kterou vedla její ředitelka Mgr. Helena Paschkeová. Krásné počasí podtrhlo nejen krásu Poutního místa, ale také krásu a význam služeb, které Charita poskytuje stovkám lidí v diecézi. (Pokračování textu…)

Pouť národů na Mariahilf

V sobotu 15.9.2018 jsme prožili na poutním místě Maria Hilf závěrečnou pouť letošního roku – POUŤ NÁRODŮ. Letos to byla pouť zvláště slavnostní, protože Maria Hilf slaví 300 let své existence. Pouť navštívilo asi 1600 poutníků – nejvíce Poláků, o něco méně Čechů či Moravanů nebo Slezanů a asi 100 poutníků mluvících německy. Pouť vedli biskupové Mons. František Václav Lobkowicz z Ostravy a Mons. Pawel Stobrawa z Opole. Společně sloužili mši svatou s dalšími asi 18-ti kněžími. (Pokračování textu…)