aktivity Mariahilf

 • Pouť rodin na Maria Hilf: „Jsme rodinami, které se modlí?“

  Letošní Pouti rodin na poutním místě Panny Marie Pomocné z Zlatých Hor předcházela devítidenní novéna, při které se diecézané na devíti místech, ve farnostech, doma i on-line modlili za rodiny. Patrony jim při tom byli bl. Ulmovi – devítičlenná rodina z Polska, která zemřela za druhé světové války mučednickou smrtí, když se prozradilo, že schovávají své židovské sousedy. „V jejich příběhu vidíme strhující sílu křesťanského svědectví,“ poznamenal na sobotní poutní mši svaté biskup Martin a poděkoval všem, kteří se do novény zapojili: „Mohli jsme prožít zkušenost církve jako rodiny, která se modlí. Tato věta ovšem platí také opačně. Nejenže církev je rodina, která se modlí, ale také rodina je církví, která se modlí.“

 • Novéna za rodiny. Diecézí poputují ostatky bl. rodiny Ulmových

  Poutní místo Maria Hilf získá ostatky bl. Rodiny Ulmových. Polské mučedníky nacismu, kteří doma ukrývali židy, církev blahořečila loni na podzim. Biskup Martin zve celou diecézi k duchovní přípravě na slavnostní umístění ostatků na Maria Hilf, které se uskuteční při Pouti rodin 11. května. Připravena je novéna s modlitebními setkáními na devíti místech v diecézi. Text novény a termíny modlitebních setkání najdete v článku.

   

 • Pouť Národů na Maria Hilf

  V sobotu 16. září 2023 biskup Martin celebroval mši svatou během Poutě národů na Maria Hilf. Kromě Čechů a Poláků na poutní místo přichází také německá menšina z opolské diecéze a v letošním roce přibyl další host: pomocný biskup kyjevsko-žytomyrské diecéze Ołeksandr Jazłowecki. „Poutě národů se zúčastnilo na 800 lidí. Biskup Rudolf Pierskała z Opole kázal o církvi jako domově a otevřené náruči pro všechny. Biskup Ołeksandr Jazłowecki v závěru poděkoval za veškerou podporu a prosil o modlitbu, jejíž sílu na Ukrajině mnohokrát pocítili,“ ohlíží se za poutí biskup Martin David.

 • Maria Hilf přivítá v sobotu 16. září poutníky i biskupa Martina Davida

  V sobotu 16. září jste zváni na Maria Hilf na Pouť národů. Mši svatou bude sloužit Mons. Martin David, biskup ostravsko-opavský a Mons. Rudolf Pierskala, pomocný biskup opolský. Již v 9.30 se sejdou věřící, aby se modlitbami adekvátně připravili na zpřítomnění Kristovy Kalvárské oběti, které od 11.00 započne biskup Martin David. Ve 14.00 pak Pouť národů ukončí mariánská pobožnost.

 • Pouť rodin na Maria Hilf

  Maria Hilf – Mše svatá, divadlo pro děti, dílničky i domácí buchty. Pouť rodin v sobotu 13. května nabídla program s podněty ke společnému kráčení za Bohem i růstu ve vzájemné lásce. Na Pouť rodin vyrazily skupiny z různých směrů. Kromě domácích děkanátů (Jeseník – Krnov a Bruntál), jejichž trojmezí leží nedaleko od Maria Hilf, připutovaly také rodiny z větší dálky. O hudbu se například staral chrámový sbor Cantamus z Kozlovic, přijely ale také autobusy poutníků z Havířova, Šenova a Ostravy-Mariánských Hor.

 • Vezměte rodinu na Maria Hilf, na diecézní pouti bude živo!

  Mše svatá s biskupem, divadlo pro celou rodinu i manželské rande. Zapište si do diáře diecézní Pouť rodin na Maria Hilf v sobotu 13. května 2023! (plakátek zde.) Rodiny z celé diecéze mohou na horském poutním místě poblíž Zlatých Hor prožít společné odpoledne s biskupem Martinem Davidem. „V sobotu 13. května se sejdeme u Panny Marie Pomocné na Maria Hilf. Pojďme se společně modlit za dar radostné víry pro všechny rodiny i nová duchovní povolání. Obujte si pohorky, přibližte se auty, autobusy nebo vlakem. A vytvořme pestré společenství živé církve,“ zve biskup do Jeseníků.

 • Pozvání na Velkopáteční noční křížovou cestu na Maria Hilf

  Poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor vás zve na křížovou cestu, která proběhne 7. 4. 2023 na Velký pátek v 21:00 hodin. Tato noční křížová cesta se zde koná každoročně, letos již 35. rok, tedy již od roku 1988 na každý Velký pátek a byla a zůstává takovou modlitbou za duchovní obrodu tohoto kraje. Byla totiž začátkem obnovy tohoto poutního místa a také začátkem osvobozování naší vlasti od totality. Na tuto křížovou cestu jede letos zvláštní autobus z Jeseníku, tedy na Velký Pátek od kostela v Jeseníku ve 20:15 hod. a zastavuje v každé obci na trase do Zlatých Hor.

 • Pozvání na křesťanský tábor Sinai 2023

  Proč SINAI?
  „A Hospodinova sláva přebývala na hoře Sinai a oblak ji přikrýval po šest dní. Sedmého dne zavolal Hospodin na Mojžíše zprostřed oblaku.“ (Ex 24, 16)

   

  Možná cítíš, že v životě potřebuješ udělat nový krok, že tvoje víra potřebuje umělé dýchání a masáž srdce, že by věci mohly jít lepším směrem… pokud ano, tak Sinai (14. – 20. 8. 2023 na Maria Hilf) pro Tebe může být odpovědí. Kromě kvalitních přednášek, modlitby, workshopů, se můžeš ve skupinách a diskusích seznámit s mnoha vrstevníky a prožít jedinečný týden plný zážitků. Je ti 15-20 let a chceš vystoupit na vrchol? Tak vzhůru! Více informací  a přihláška je na stránkách akce.“ Plakát ke stažení zde.

 • Pouť národů na Maria Hilf

  V sobotu 17. září 2022 v 11:00 hodin se na poutním místě Panny Marie Pomocné Maria Hilf setkali, jako již každoročně, poutníci z Česka, Německa a Polska při slavností mši svaté. Mottem letošní pouti byla slova Ježíše Krista zaznamenána v Janově evangeliu: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!“ (Jan 14, 27) Tato pouť vznikla bezprostředně po vzkříšení tohoto slezského poutního místa z vděčnosti za citelnou pomoc rodáků ze zdejšího kraje. Zejména kněží, rodáci, kteří museli opustit Jesenicko po válce, věnovali po roce 1989 velkou pozornost činnosti Sdružení pro obnovu Maria Hilf a podpořili celou obnovu mediálně i finančně a to sbírkami zejména v Bavorsku. Byli to P. Adolf Schrenk, rodák z Dolní Lipové, dále P. Alois Brauner, farář z Mikulovic a P. Adolf Fuchs, rodák z Ondřejovic. Letos budeme na tyto obětavé kněze zvláště vzpomínat.