aktivity Žulová

 • Děkanátní křížová cesta na Boží hoře u Žulové

  V neděli 17. března 2024 v 15:30 hodin pokračovalo putování děkanátu Jeseník po venkovních křížových cestách, tentokrát na Boží hoře u Žulové. Otec děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář přivítal skoro každého příchozího milými slovy. Sešlo se kolem 80 poutníků, což je jen známka toho, že je o tyto akce opravdu zájem. Křížovou cestu navštívil i místostarosta města Žulová pan Pavel Jehlička, díky němuž a panu starostovi má církev s městem velmi dobré vztahy.

 • Boží hora u Žulové

  Boží hora u Žulové je známá svou křížovou cestou a kostelem Panny Marie Bolestné, ke kterému dojdeme vzhůru až na vrchol hory. Zde se pravidelně koná poutní mše svatá na sv. Cyrila a Metoděje. Kostel je majetkem města Žulová. K místu patří krásná vyhlídka na Žulovou, Skorošice a další obce. Ve fotogalerii se můžete podívat na kostel seshora. Tyto fotky pořídil pan Vojtěch Curylo v rámci spolku Člověk a víra.

 • Cyrilometodějská pouť na Boží hoře u Žulové

  Ve středu 5.7.2023 se sešli poutníci, a to nejen z našeho děkanátu, aby oslavili poutí a modlitbou slavnost slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Boží hoře u Žulové. V 10:00 hod. otec děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář přítomné pozdravil u odpočívadla, odkud vede lesem 14 zastavení křížové cesty ke kostelu Bolestné Panny Marie na Boží hoře.

 • Křížová cesta na Boží horu

  V neděli 26.3.2023 se sešli poutníci z Jesenicka v Žulové, pod Boží horou u odpočívadla. Odtud v 15:30 hodin vyšli křížovou cestou až na vrchol Boží hory. Křížovou cestu vedl otec děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář. Na vrchu bylo možné navštívit kostel, který je pod správou města Žulová a také navštívit sochu Matky Boží, která je vyvýšena pod vrcholem ve skále. Tato děkanátní křížová cesta v přírodě byla již třetí v letošní postní době. Příští neděli jste zváni na Křížový vrch u Jeseníka.

 • Děkanátní křížová cesta v Žulové

  Série nedělních křížových cest v přírodě napříč děkanátem Jeseník pokračuje. V neděli 27. 3. 2022 v 15:30 hodin, za pěkného slunného počasí, se poutníci sešli u 1. zastavení křížové cesty vedoucí na Boží horu. Po celou cestu, pod vedením otce děkana Stanislava Kotláře, rozjímali o utrpení Páně a modlili se zvláště za mír na Ukrajině. Příští neděli zveme do Zlatých Hor.