Modlitba Růžence

Růženec začíná vyznáním víry : Věřím v Boha.

 

Následuje Otče náš, pak třikrát Zdrávas Maria, po jménu Ježíš se postupně vkládají slova :
– v kterého věříme
– v kterého doufáme
– kterého milujeme

 

Sláva Otci. Jednotlivé desátky se skládají z modlitby Páně, deseti zdrávasů a chvalozpěvu Sláva Otci. Po jménu Ježíš se přidávají růžencová tajemství.

 

I. RADOSTNÝ RŮŽENEC
1. Kterého jsi z Ducha svatého počala.
2. S kterým jsi Alžbětu navštívila.
3. Kterého jsi v Betlémě porodila.
4. Kterého jsi v chrámě obětovala.
5. Kterého jsi v chrámě nalezla.

 

II. RŮŽENEC SVĚTLA 
1. Který byl pokřtěn v Jordánu.
2. Který zjevil v Káně svou Božskou moc.
3. Který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
4. Který na hoře proměnění zjevil svou slávu.
5. Který ustanovil Eucharistii.

 

III. BOLESTNÝ RŮŽENEC 
1. Který se pro nás krví potil.
2. Který byl pro nás bičován.
3. Který byl pro nás trním korunován.
4. Který pro nás nesl těžký kříž.
5. Který byl pro nás ukřižován.

 

IV. SLAVNÝ RŮŽENEC
1. Který z mrtvých vstal.
2. Který na nebe vstoupil.
3. Který Ducha svatého seslal.
4. Který Tě, Panno, do nebe vzal.
5. Který tě v nebi korunoval.

 

Zdrávas Královno ……

 

Oroduj za nás, Královno posvátného růžence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

 

Modleme se :
Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují; skrze Krista, našeho Pána. – Amen.