aktivity Dolní Domašov

 • Koncert Nejkrásnější Ave Maria v Domašově

  Ve farním kostele sv. Tomáše v Dolním Domašově se uskutečnil v sobotu 22.10. 2022 v 17:00 hodin koncert s názvem „NEJKRÁSNĚJŠÍ AVE MARIA“. Koncertní duo ve složení: operní pěvkyně Olga Procházková – soprán, František Šmíd – varhany, rozezvučilo kostel celkem 13krát mariánským pozdravem Ave Maria, a to pokaždé od jiného autora. Je to krásný oslavný pozdrav, kterým oslovujeme naši nebeskou Matku při každé modlitbě.

 • Slavnost Zjevení Páně v Dolním Domašově

  Nedělní slavnost Zjevení Páně – svatých Tří králů v Domašovským kostele  v Bělé pod Pradědem nejlépe přiblíží fotogalerie. Ve mši mši svaté otec Waldemar Woźniak žehnal tříkrálovou vodu, kadidlo, křídu a pak celý kostel včetně věřících důkladně pokropil.

 • První adventní neděle v kostele v Dolním Domašově

  V neděli 1.12.2019, na začátku mše svaté, po písni Ejhle, Hospodin přijde, otec Waldemar Woźniak požehal adventní věnec, který visí ze stropu  před oltářem a ministranti zapálili první svíci. Potom ještě požehnal a pokropil svěcenou vodou i adventní věnce farníkům. Letos jich bylo 9 a i na nich ministrant zapálil první svíci.

 • Předvánoční koncert duchovní hudby v Dolním Domašově

  Koncert se konal v sobotu 23.11.2019 v 17:00 hodin v kostele sv. Tomáše v Dolním Domašově. Schola od sv. Jana Křtitele ze Šumperka zpívala krásné chrámové písně ze starých kancionálů a jiné. Sbor zpíval většinu písní bez varhan. Dokonce dvě písně si mohli zazpívat i všichni přítomní, včetně našeho pana faráře P. Mgr. Waldemara Woźniaka OT.

 • Arciopat břevnovského kláštera na Jesenicku

  V neděli 28.7.2019 potěšila farníky z Dolního Domašova vzácná návštěva P. Petra Prokopa Siostrzoneka O.S.B., arciopata břevnovského kláštera z Prahy, který přijel se skupinou farníků z Prahy, jak sám říkal „s pražákama“ a sloužil mši svatou ve farním kostele sv. Tomáše. Byli zde na výletě v Bělé pod Pradědem za poznáním našeho krásného jesenického kraje.

 • Možnost ubytování v Dolním Domašově na faře

  O prázdninách jsou volné termíny pro ubytování na faře v Dolním Domašově pro rodiny s dětmi, skupiny mládeže, tábory … Kapacita ubytování 16 lidí, vybavená kuchyň k dispozici, teplá voda, 3 místnosti. Kontakt 777 240 559.