o Staré Č. Vodě

Stará Červená Voda byla založena r.1291. Její kolonizace se zcela nezdařila, počátkem 15.století byla polovina vsi pustá. Ves patřila k biskupskému hradu Kaltenštejnu. V 16.století vratislavští biskupové část vesnice obnovili a kolonizovali i zalesněné okolí. Právě lesní bohatství bylo příčinou střídání majitelů obce i nadějí na rychlou obnovu po válečných pohromách. Traduje se, že fara v obci patří k nejstarším na Jesenicku. Farní kostel Božího Těla má gotické jádro a barokní loď (1753). Velmi cenný je morový sloup Nejsvětější Trojice z doby kolem r.1713, zřejmě dílo niských kameníků. Za druhé světové války byl v obci zajatecký tábor.

Historie farního kostela Božího Těla

 

Farní správa zde byla zřízena brzy po založení vesnice ve 13. století a je tak jednou z nejstarších v okolí. Původní farní kostel byl zasvěcen Panně Marii. V 17. století sem přicházeli poutníci uctívat oltářní obraz Matky Boží. V blíže neurčené době kostel vyhořel.

Nejstarší přední část kostela pochází z 13. století. Loď s věží z roku 1753 je dokladem barokní architektury patřící k nisskému okruhu. Zvon je z roku 1796. Před kostelem se nachází cenný barokní sloup Nejsvětější Trojice z první poloviny 18. století, který je památkově chráněn spolu s kostelem.