aktivity Vlčice

  • Bartolomějská pouť ve Vlčicích

    Nedělní odpoledne strávilo vlčické farní společenství na tradiční poutní mši svaté, v kostele sv. Bartoloměje. K otci Jozefu Florkovi se tentokrát připojil také jesenický pan děkan, který svou přítomností potěšil všechny zúčastněné. Bohatá květinová výzdoba v chrámu naznačovala, že bartolomějská pouť je ve Vlčicích jednou ze stěžejních slavností.