Pouť ke cti svatého Antonína v Javorníku 15.6.2024

Svatý Antonín Paduánský patří k mimořádným postavám v dějinách katolické církve, jako „světec celého světa“. Bezpochyby patří mezi nejznámější světce. A proto jeho socha zdobí bezpočet kostelů. Nejčastěji si na něho vzpomeneme, když něco ztratíme a hledáme to. Ale je také patronem zamilovaných, cestujících, a mnoho dalších. Ve skutečnosti je žádán o pomoc ve všech potřebách. Také Javorník má to štěstí, a může zvlášť oslavit Svatého Antonína. V kapli jemu zasvěcené, nad Javorníkem, se v sobotu 15. června konala mše svatá, po které následovalo posezení a pohoštění pro všechny poutníky. Všem patří velké poděkování za společnou modlitbu a přípravu celého obřadu.

 

Svatý Antonín bývá zobrazován téměř vždy jako mladý františkán, většinou při kázání. Někdy je představován s Matkou Boží. Antonín často drží Ježíška, který podle legendy jedné noci navštívil Antonina a políbil ho, čímž ho ujistil o Boží lásce. Proto je světec zobrazován s malým Ježíšem Nazaretským v náručí. Dalším vysvětlením pro takové zobrazení svatého Antonína, by mohla být slova samotného Ježíše: „Amen, pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde”. Svatý Antonín svou pokorou a důvěrou v Boží Prozřetelnost dává příklad toho, co znamená být Božím dítětem.

 

 

Text: P. Tomasz Salaga, SDS