Ve farnostech děkanátu Jeseník to na Noci kostelů žilo

V pátek 2.6.2023 se otevřelo velké množství kostelů pro veřejnost v rámci Noci kostelů. Přinášíme reportáže ze všech otevřených chrámů z našeho děkanátu.

 

V Jeseníku ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie tato celorepubliková akce začala v 16:15 hodin hudební dílničkou pro malé děti na faře pod vedením Rafaely Drgáčové a Gábiny Fukalové. Následovala mše svatá, vystoupení chrámového sboru Laudate Dominum, přednáška Mgr. Víta Slezáka na téma Světlo a tma v chrámu, farní kavárna, tři varhanní vstupy žáků Základní umělecké školy v Jeseníku, chvály … Nechyběla ani oblíbená prohlídka věže, výstava liturgických předmětů, ochutnávka mešního vína a odřezků hostií. Díky Petře Trunečkové si mohli návštěvníci vyzkoušet aktivity bez kontroly zraku, a tím si přiblížit svět lidí, kteří jsou nevidomí od narození nebo ztratili zrak během svého života. Např. napsat si své jméno v Braillově bodovém písmu, jednoduše rozlišit mince a bankovky nebo si zahrát nějakou ze stolních her upravené pro nevidomé. Letošní Noci kostelů se v Jeseníku zúčastnilo cca 150 návštěvníků.

V Javorníku v hřbitovním kostele sv. Kříže byla od 15:00 – 19:00 hodin hojná účast už jen proto, že kostel procházel několik let opravou a odkrytím bývalých fresek. Návštěvníci si mohli vyslechnout sérii přednášek od Milana Rychlého, archeologa muzea v Jeseníku, Ing. Evy Pulkrtové, NPÚ Olomouc, místního kněze P. Mgr. Tomasze Salagy, Ing. Jiřího Vyčítala, stavebního referenta BOO pro Jesenicko. Byly k dispozici fotografie z archeologického výzkumu a fotografie nálezů archeologů. Všem byla k dispozici závěrečná zpráva z archeologického výzkumu kostela. Přítomni byli i paní starostka Města Javorníku Mgr. Irena Karešová a místostarosta Jiří Jura. Vše bylo zpestřeno vystoupením pěveckého souboru Andante ze Šumperka. Účast se odhaduje cca kolem 300 návštěvníků.

Ve Vidnavě v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské byl začátek v 17:00 hodin. Jak píše Marie Grabarczyková, úderem 17:00 hodiny se rozezněl zvon sv. Jany z Arku, který oznamoval, že už je čas na návštěvu dvou kostelů ve Vidnavě. Kostelem sv. Františka prováděli manželé Kleineidamovi a kostelem sv. Kateřiny manželé Grabarczykovi. Nejvíce zaujala kostelní věž, výstup po dřevěných schodech a pohled na Vidnavu. Každý rok zvenku na věžním okně sedí mladí holubi, a i díky nim vznikají pěkné fotky a úsměvné komentáře. Děkujeme hasičům-sourozencům Petře Žigové a Jirkovi Dougimu, kteří zajišťovali ve věži bezpečnost. Letos mohli návštěvníci shlédnout koutek, kde se nacházely výrobky a hostie z hostiárny Bílá Voda, která je jejich jediným výrobcem v České republice. Nejen, že ochutnali, ale také se třeba dozvěděli výrobní postup… (Další informace a videa z Vidnavy zde.) Zúčastnilo se cca 80 poutníků.

V Supíkovicích v kostele sv. Hedviky bylo hlavním tématem letošních otevřených chrámů „Zvony“. Začátek programu byl v 17:00 hodin. Kromě prohlídky kostela a věže vystoupili Zuzka, Terezka a Ondra Bašovi, děti z Mateřské školy Supíkovice, flétnový soubor  NIGHT FLUTE pod vedením Mgr. Dany Macečkové atd. Zúčastnilo se cca 70 návštěvníků.

Ve Velkých Kuněticích se v letošním roce, jak píše paní Veronika Stehlíková, konala Noc kostelů již po čtvrté v kostele Panny Marie Sněžné v režii Stanislava Poskočila. Každý rok je pro návštěvníky připravený jiný poutavý a zajímavý program. Na začátku všechny přítomné přivítal fanfárou přímo z kostelní věže odvážný trumpetista. Po dech beroucí podívané již vešlo kolem 80 účastníků hlavním vchodem do barevně rozsvíceného kostela, kde shlédli další program. Scénu z historie obce, vystoupení The Ladys, Ludmily Dobešové a Zlatohorky. Návštěvníci si také mohli prohlédnout vystavené ornáty, sochy a jiné zajímavosti.  I letošní ročník se velmi vydařil a pevně věříme, že si k nám návštěvníci najdou cestu i příští rok.

Ve Staré Červené Vodě v kostele Božího Těla byl začátek v 18:00 hodin. „Noc kostelů se nám vydařila“ píše paní Pavlína Burďáková. Před kostelem nám manželé Maruška a Alex Papageorgiovi zahráli na dudy doprovázené bubnem. I když dudy, které si se zapříčiněním větru pohrávaly s tóny, Alexe potrápily a pozlobily, přesto to byl nezapomenutelný zážitek. V kostele pak žáci ze školy zazpívali a děti ze školky předvedly krátké divadélko. Nakonec jsme se zaposlouchali do známých písní, které nám zazpíval a zahrál Matouš Juřík se svou sestrou Adélkou. Zúčastnilo cca 70 návštěvníků.

V Černé Vodě kostel Jména Panny Marie již po osmé přivítal návštěvníky Noci kostelů. Začátek byl v 16:00 hodin přednáškou paní Marie Kalábové o historii kostela po současnost. Následovalo vystoupení pěveckého sboru ZŠ a MŠ v Černé Vodě, které potěšilo všechny přítomné. Po tomto vystoupení byla možnost volné prohlídky kostela, kůru a sakristie. Letošní účast se odhaduje na cca 80 návštěvníků.