o Bernarticích

Ve východní části Javornicka, v oblasti úrodné Slezské Hané, najdeme při státní hranici starobylou obec Bernartice. Archeologické nálezy z katastru obce dokládají osídlení v mladší době kamenné a době římské. Nejstarší památkou je farní kostel sv.Petra a Pavla. V jeho interiéru jsou uloženy zlomky raně gotického portálu, další portál ze stejné doby je vsazen do severovýchodní zdi. Vedle vstupu do předsíňky je zachována votivní deska z konce 16.století. Bernartický kostel je typologicky významnou raně gotickou sakrální stavbou s výraznými slezskými vlivy a pozdějšími úpravami. Na hřbitově se nachází hrob obětí ,,pochodu smrti“ z ledna 1945 a výstavná hrobka statkářského rodu Latzelů.