o Vápenné

V údolí řeky Vidnávky, severně od sedla na Pomezí, jež tvoří hranici s katastrem Lipová Lázně, se nachází obec Vápenná, uváděná prvně v r.1358. Obtížné životní podmínky způsobily, že již v 15.století zpustla a po r.1576 musela být obnovena. Počátkem 17.století zde byly už dvě vápenné pece na výrobu vápna. Tato výroba, včetně rozvoje kamenictví v nově otevíraných lomech v okolí, přinesla obci jak prosperitu, tak v dobách hospodářských krizí stagnaci a následující dělnické nepokoje. Naposledy se zdejší dělníci aktivně podíleli na tzv. frývaldovské stávce a na místním hřbitově je pohřbeno několik obětí ze střetnutí s četníky na křižovatce v Lipové Lázně 25.listopadu 1931. Historické památky obce reprezentuje barokní kostel sv. Filipa z r.1781 a klasicistní dům (čp.98), který je ukázkou jesenické lidové architektury.