aktivity Lipová-lázně

 • Poutní mše svatá ke cti sv. Václava v Lipové-lázních

  Ve středu 28. září 2022 byla sloužena v 10:00 hodin svatováclavská mše svatá ve farním kostele sv. Václava v Lipové-lázních. Hlavním celebrantem byl P. Mgr. Mariusz Jonczyk, rektor z poutního místa Panny Marie Pomocné ze Zlatých Hor. Koncelenrovali další 3 kněží. Hudbou slavnost provázela schola z Jeseníku. Poutníci z blízkého i vzdáleného okolí zaplnili kostel a s úžasem poslouchali výstižné kázání otce Mariusze o dobru a zlu, o bratrech Václavovi a Boleslavi.

 • Pohřeb P. Jindřicha Žagana

  V pátek 18. 6. 2021 v 15:00 hodin se konal ve farním kostele sv. Václava pohřeb P. Jindřicha Žagana. Na věčnost byl povolán v úterý 8. června ve věku téměř 88 let. Svůj kněžský život prožil převážně na Jesenicku, kde od roku 1975 až 2012 působil jako duchovní správce farnosti Lipová-lázně. V roce 2013 zde oslavil s místními farníky své osmdesátiny. Poslední roky prožil v charitním Domově pokojného stáří ve Frýdku-Místku, kde, posílen svátostmi, také zemřel.

 • P. Jindřich Žagan na návštěvě v Lipové

  V prosinci r. 2019 navštívil farnost Lipovou její bývalý dlouholetý farář P. Jindřich Žagan, který spravoval farnost Lipovou přes 35 let. P. Jindřich odešel z Lipové do Domova důchodců ve Frýdku v roce 2011, když jeho hospodyně a pečovatelka paní Alžběta Kubíková zemřela. Tam žije dodnes a letos před vánoci projevil přání podívat se do své bývalé farnosti, do Lipové.

 • Adventní koncert v Lipové-lázni

  Nejkrásnější Ave Maria – třináct verzí těchto písní, ale každá od jiného autora, se rozezněly v neděli 8.12.2019 v 15:00 hodin. Zpívala operní pěvkyně Olga Procházková a doprovázel ji klavírista František Šmíd. Koncert byl v kostele sv. Václava v Lipové-lázni v předvečer slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

 • Oslava svátku patrona české země sv. Václava v Lipové-lázních

  Jediný kostel zasvěcený sv. Václavu na Jesenicku je kostel v Lipové Lázních, kde jsme 28. září 2019 prožili poutní mši svatou. Hlavním celebrantem byl jesenický děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář spolu s místním farářem P. Mgr. Waldemarem Wozniakem OT a s hostem P. Mgr. Jiřím Filipcem. Na mši svatou přišlo asi 120 poutníků a zpěvem doprovázel pěvecký sbor „Laudate Dominum“ z Jeseníku“.