Pouť děkanátu Jeseník

V sobotu 7. září 2019 jsme se v Jeseníku v kostele Nanebevzetí Panny Marie sešli při pouti jesenického děkanátu za obnovu křesťanských rodin a za nová kněžská povolání. Pouť vedl P. Mgr. Vít Zatloukal, biskupský vikář pro pastoraci ostravsko-opavské diecéze. Koncelebrovalo  sedm  kněží děkanátu za účasti asi 200 farníků z blízkého i vzdáleného okolí. (Pokračování textu…)

Jesenické dožínky v Horním Domašově

Už se stalo tradicí, že Jesenické dožínky začínají v 10:00 hodin mši svatou. Už podruhé mši sloužil místní farář P. Mgr Waldemar Woźniak, OT, který v krásně vyzdobeném farním kostele požehnal dary a plody země, děkoval a modlil se za letošní úrodu. Mše se účastní nejen naší farníci z Bělé pod Pradědem ale i z Jesenicka a též jsou každoročně vítání při mši svaté i věřící z Polska. (Pokračování textu…)

Putujeme pro Františka – 2. Charitní pouť

Na druhou Charitní pouť se tentokrát vydáme v sobotu 5. října a budeme putovat do České Vsi. Letošní putování bude trošku benefiční a podpoříme při něm Domov pokojného stáří sv. Františka v Javorníku. Česká Ves je sice blízko Jeseníku, ale pokud chcete, můžete si cestu prodloužit a kochat se přírodními krásami, získat tak čas k zamyšlení, nebo si prostě jen zasportovat. A tohle všechno chce letos Charita Jeseník poutníkům nabídnout. (Pokračování textu…)

Světový den modliteb za péči o stvoření – “Laudato si” výzva

Datum 1.9. není pouhým počátkem nového školního roku, jak máme všichni zafixováno, ale je to také Světový den modliteb za péči o stvoření, který se slaví v křesťanských církvích již několik desítek let. Římskokatolická církev se přidala ke slaveni toho dne v roce 2015 v návaznosti na vznik encykliky papeže Františka: Laudato Si – Buď pochválen – Encyklika o péči o společný domov. (Pokračování textu…)

Hlavní pouť na Mariahilf

V sobotu 10. srpna 2019 se kněží a věřící shromáždili na poutním místě Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor, aby společně oslavili při Hlavní pouti naši Matku a Přímluvkyni u Pána – Pannu Marii. Pouť začala v 10:30 hodin modlitbou růžence. V 11:00 hodin byla sloužena mše svatá, kterou celebroval Mons. Adam Rucki, biskupský vikář pro duchovní povolání. (Pokračování textu…)

Bartolomějská pouť ve Vlčicích

Nedělní odpoledne strávilo vlčické farní společenství na tradiční poutní mši svaté, v kostele sv. Bartoloměje. K otci Jozefu Florkovi se tentokrát připojil také jesenický pan děkan, který svou přítomností potěšil všechny zúčastněné. Bohatá květinová výzdoba v chrámu naznačovala, že bartolomějská pouť je ve Vlčicích jednou ze stěžejních slavností.

(Pokračování textu…)

Arciopat břevnovského kláštera na Jesenicku

V neděli 28.7.2019 potěšila farníky z Dolního Domašova vzácná návštěva P. Petra Prokopa Siostrzoneka O.S.B., arciopata břevnovského kláštera z Prahy, který přijel se skupinou farníků z Prahy, jak sám říkal „s pražákama“ a sloužil mši svatou ve farním kostele sv. Tomáše. Byli zde na výletě v Bělé pod Pradědem za poznáním našeho krásného jesenického kraje. (Pokračování textu…)