Advent ve farnostech Jeseník a Česká Ves

Jesenická a Českoveská farnost začínají společně prožívat Advent. V pátek 6. prosince 2019 se děti obou farností sešly na mši svaté, sice v 17:00 hod. večer, ale přes to s adventními modlitbami, které podtrhl vstupní průvod dětí s lucerničkami a svícemi. Atmosféru adventních ranních mší svatých navodilo přítmí, ve kterém se celá mše svatá sloužila. (Pokračování textu…)

Adventní koncert v Lipové-lázni

Nejkrásnější Ave Maria – třináct verzí těchto písní, ale každá od jiného autora, se rozezněly v neděli 8.12.2019 v 15:00 hodin. Zpívala operní pěvkyně Olga Procházková a doprovázel ji klavírista František Šmíd. Koncert byl v kostele sv. Václava v Lipové-lázni v předvečer slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. (Pokračování textu…)

Připravme svá srdce pro příchod Spasitele svátostí smíření

Příležitost ke svátosti smíření půl hodiny před každou mši svatou. (v neděli v Jeseníku 20 minut přede mši sv.)

Jeseník:
11. 12. 2019 – od 19:00 – 20:00 hod. (během modlitby chval) – zpovídá P. Stanislav
středa 18. 12. od 17. 00 – 18. 00 – zpovídá P. Jiří
pátek 20. 12. od 16. 00 – 17. 00 – zpovídá P. Jiří
pondělí 23. 12. od 16. 00 – 17. 00 – zpovídá P. Stanislav
Česká Ves :
čtvrtek 12. 12. – od 16. 30 – 17. 00 – zpovídá P. Jiří
čtvrtek 19. 12. – od 16. 30 – 17. 00 – zpovídá P. Stanislav

Vázání adventních věnců v Supíkovicích

V sobotu 30. 11. 2019 dopoledne proběhlo na faře v Supíkovicích historicky první vázání adventních věnců. Přesto, že se jednalo o první akci tohoto druhu, účast byla velmi hojná. Setkání na faře se neslo ve velmi přátelském duchu a nálada byla téměř vánoční. K tomu mimo jiné přispěli i farníci a farnice, kteří přinesli něco dobrého na zub. Výroba  a zdobení symbolů adventu určitě přispělo nejen k přípravě na vánoční svátky, ale také k prohloubení vztahů. (Pokračování textu…)

Arcibiskup Graubner v listu varuje věřící před schizmatickými společenstvími

Drazí bratři a sestry,

k základní struktuře katolické církve patří biskupství a farnosti, nebo také řehole a hnutí či spolky, které mají církevní schválení, ale prostor církve je otevřený i pro mnoho duchovních společenství, která jsou součástí farností. Důležitým znakem zdravého společenství je jednota s místní i světovou církví. Pokud se nějaké společenství od církve odtrhne nebo se prohlásí za samostatnou církev, stává se schizmatickým. (Pokračování textu…)

Svatohubertská mše svatá v Bílé Vodě

V sobotu 16.11. 2019 byla sloužena mše svatá ve farním kostele v Bílé Vodě ke cti sv. Huberta. Celebroval místní kněz P. Mgr. Jozef Florek. Celou mši svatou zpěvem doprovázel pěvecký sbor z Javorníka, Žulové a trubači z Javorníka. Mše svaté se zúčastnili kromě místních a poutníků z děkanátu a Polska také lesníci, kteří četli životopis sv. Huberta. Přítomen byl i kněz z Travné P. Piotr Niewiadomski, SDS. (Pokračování textu…)

Národní setkání hnutí Modlitby matek v Pardubicích

Ve dnech 25. – 27. 10. 2019 proběhlo národní setkání hnutí Modliteb matek v Pardubicích. Sešlo se zde asi 700 maminek a babiček zapojených do tohoto hnutí ze všech koutů naší země. Toto hnutí vzniklo v Anglii. Zakladatelkou Modliteb matek je Veronica Williams. Spiritualita hnutí MM je cesta úplného odevzdání se. Učíme se žít život Ježíšovy Matky.  Setkáváme se jednou za týden, vždy v ten samý den i hodinu. Jedenkrát ročně probíhá národní setkání MM, kde se sejdou maminky z celé republiky. (Pokračování textu…)

Svatohubertská mše svatá na Travné u Javorníka

Svatohubertská mše svatá na Travné byla sloužena v neděli 10.11.2019 v místním kostele. Hlavním celebrantem byl P. Mgr. Jiří Marek Kotrba, kaplan z Jeseníku, koncelebroval místní kněz P. Piotr Niewiadomski, SDS. Otec Jiří měl krásné poučné kázání týkající se i přírody, kterému tiše naslouchal přeplněný kostel. Mši svatou zpěvem doprovázel Pěvecký sbor z Javorníka a Žulové za úžasného doprovodu Javornických trubačů. (Pokračování textu…)