Rozloučení s otcem Stanislavem Lekavým na Maria Hilf

V sobotu 25.1.2020 se lidé z Jesenicka, Krnovska a Bruntálska rozloučili s dlouholetým správcem Poutního místa Panny Marie Pomocné, Maria Hilf, knězem P. Stanislavem Lekavým. Ten se staral o toto obnovené poutní místo od roku 1999 do roku 2012 a získal si u mnohých obyvatel tohoto kraje pod Pradědem i poutníků velkou oblibu, neboť dovedl každému sdělit Kristovu výzvu o lásce k Bohu a k lidem, což Stanislav dokazoval tím, že měl rád všechny lidi bez rozdílu. (Pokračování textu…)

Zemřel P. Stanislav Lekavý

Ve věku nedožitých devadesáti let zemřel v sobotu 18. ledna 2020 v Kroměříži P. Stanislav Lekavý, politický vězeň minulého režimu a dlouholetý správce poutního místa Panny Marie Pomocné (Maria Hilf) u Zlatých Hor. Rozloučení s P. Stanislavem pro děkanáty Jeseník, Bruntál a Krnov bude na poutním místě Maria Hilf ve Zlatých Horách, v sobotu 25. ledna ve 14 hodin! Kdo se s otcem Stanislavem chcete rozloučit, přijeďte! Parte ke stažení zde. (Pokračování textu…)

Výsledky Tříkrálové sbírky 2020

Tříkrálová sbírka v letošním roce probíhala od  1. – 14. ledna 2020. Vykoledovalo se úctyhodných 726.962,- Kč, což je oproti minulému roku nárůst o 62.706,- Kč. Sbírka bude použita na částečné dofinancování Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku, kde probíhá velká rekonstrukce. Výsledky dle jednotlivých obcí nebo koledníků můžete shlédnout na stránkách Charity Jeseník zde.

P. Jindřich Žagan na návštěvě v Lipové

V prosinci r. 2019 navštívil farnost Lipovou její bývalý dlouholetý farář P. Jindřich Žagan, který spravoval farnost Lipovou přes 35 let. P. Jindřich odešel z Lipové do Domova důchodců ve Frýdku v roce 2011, když jeho hospodyně a pečovatelka paní Alžběta Kubíková zemřela. Tam žije dodnes a letos před vánoci projevil přání podívat se do své bývalé farnosti, do Lipové.

(Pokračování textu…)

Tříkrálová výprava

Stejně jako v minulém roce, tak i letos se do koledování zapojila „VIP“ skupinka dospělých koledníků. Převlečeni za Tři krále koledovali děkan Stanislav Kotlář, Václav Tschulik a Václav Dvořák. Společně s nimi byla koledovat i ředitelka Charity Jeseník Helena Paschkeová. Dne 6. ledna zpívali svou koledu na úřadech, státních institucích a navštívili i soukromou firmu Naturfyt Bio.

(Pokračování textu…)

Tříkrálové koledování v Jeseníku

Tříkrálové koledování v Jeseníku začalo v neděli 5. ledna 2020 v kostele po mši svaté požehnáním koledníků. Před tím zazpívala mužská schola jesenické farnosti tradiční Tříkrálovou koledu „Pochválen buď Pane Pánů od nás tří pohanů…“ Tato koleda se v Jeseníku zpívá každoročně na svátek „Zjevení Páně “ a to již od roku 1946! Koledníci budou navštěvovat domácnosti do 14. ledna.

(Pokračování textu…)

Vánoce v Nýznerově

Plná věřících byla kaple Nanebevzetí Panny Marie v Nýznerově na 2. svátek vánoční sv. Štěpána. Přítomní nebyli jen z okolních farností, ale i např. z Domašova. Mši svatou sloužil otec Jozef Florek, který měl jako vždy krásné a poučné kázání. Budeme se těšit třeba opět v roce 2020. (Pokračování textu…)

Půlnoční mše svatá v Jeseníku

Vánoce začínají půlnoční. Tak tomu bylo i v Jeseníku. Kostel Panny Marie zářil všemi světly, krásná hudba zněla až na ulici. Na mši svatou ve 22:00 hod. přišlo 300 lidí, kteří si poslechli biblické texty, které jim přiblížily význam vánoc. Všichni jsme se potěšili Linkovými fanfárami v provedení dvou trubačů a varhan. (Pokračování textu…)