Slovo otce biskupa Martina k letošním Velikonočním svátkům

Drazí věřící,

za pár dní oslavíme Velikonoce, které jsou pro většinu z nás neodmyslitelně spojeny s vykonáním velikonoční svaté zpovědi. Už nyní je jasné, že letošní slavení největších křesťanských svátků bude jiné, než bychom si přáli. Opatření vlády se prodloužila na další dny, což zasáhne také možnost vykonání velikonoční svátosti smíření. (Pokračování textu…)

Křížová cesta v době pandemie

Stáhnout v pdf

Úvodní modlitba
Pane Ježíši Kriste, mnoho lidí je tomto období činných úplně jinak než běžně, než tomu bylo ještě před pár desítkami dnů. Tvá křížová cesta vyjadřuje totéž: jsi ve zcela odlišné situaci a prostředí než v čase před tvými posledními velikonocemi. Současně však tvé utrpení vykazuje hlubokou návaznost na celé tvé pozemské životní poslání: z lásky k nám být spolu s Otcem činný (srov. Jan 5,17) pro naši záchranu a získat nám život věčný (srov. Jan 3,16). V nových podmínkách nesmírného utrpení tvé milující smýšlení i konání vrcholí.
(Pokračování textu…)

Linka terénního týmu

Obracím se na vás jménem organizace Zahrada 2000, která již více jak 20 let pracuje s lidmi s duševním onemocněním na území Jesenicka. Ve vztahu k současnému nouzovému stavu v ČR jsme zřídili „Linku terénního týmu“ pro osoby, které jsou v péči psychologa či psychiatra. (Pokračování textu…)

Slovo biskupa Františka k nouzovému stavu

Milí bratři a sestry,
v krátké době se na vás znovu obracím v souvislosti s šířící se pandemií koronaviru. S ohledem na nouzový stav vyhlášený naší vládou vydávám toto rozhodnutí: Po dobu trvání nouzového stavu se ruší všechny veřejné (nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území ostravsko – opavské diecéze. (Pokračování textu…)