Formační setkání pro kostelníky online

Chvála Kristu, rád bych Vás touto cestou pozval na formační setkání pro ty, kdo pečují o kostel a jeho vybavení. Toto setkání se koná ve čtvrtek 27. ledna ve 20:00 on-line prostřednictvím platformy zoom nebo přes youtube. Setkání je tvořeno třemi malými přednáškami, které se budou týkat liturgického prostoru, praktických tipů pro péči o kostelní vybavení, prádlo a paramenta a konečně blahoslavenství pro kostelníky. Pozvání mezi přednášející přijali Mons. Pavel Konzbul, pomocný brněnský biskup, P. Roman Dvořák, strakonický vikář a Michal Brich, svatovítský kostelník. (Pokračování textu…)

Přednáška P. Marka Orko Váchy

Knihkupectví Domeček ve spolupráci s farností Jeseník vás zvou na přednášku přírodovědce, pedagoga, spisovatele a skauta, molekulárního biologa a genetika, přednosty Ústavu etiky 3. lékařské fakulty UK P. Marka Orko Váchy v pátek 4.2.2022 na téma CHUŤ ŽÍT v sále Státního okresního archivu Jeseník. Přednáška bude spojena s autogramiádou autorových knih. Vstupné dobrovolné.

Mons. Pavel Dokládal v Jeseníku

V pondělí 10. ledna 2022 navštívil Mons. Pavel Dokládal, představený Fatimského apoštolátu v ČR, Jeseník, místo svého narození. V 10:30 hodin sloužil mši svatou k Panně Marii jako poděkování za 70 let svého života. Koncelebroval místní pan farář a zároveň děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář, který otce Pavla vřele přivítal. (Pokračování textu…)

Zádušní mše svatá za Mons. Antona Otte

V neděli 9.1.2022 byla v 10:30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku sloužena zádušní mše svatá za rodáka z Jesenicka Mons. Antona Otte, který nás opustil 29.12.2021 ve věku 82 let.

V kázání otec děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář mluvil o zesnulém Antonu. „Tak jako mudrci putovali za světlem hvězdy do Betléma, tak i Anton došel po své životní pouti za světlem až do Nebeského Betléma. Když jsme telefonicky asi před třemi měsíci hovořili, přiznával, že mu ubývá sil, ale stále z jeho hlasu bylo možné slyšet jeho milý humor, ze kterého bylo možno vnímat jeho odevzdanost do vůle Boží.“ (Pokračování textu…)

Tři králové rozdávali radost

„Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka“ zpívají tři králové na začátku ledna již tradičně u vašich dveří. Představují tři mudrce putující za Hvězdou, která je vedla až k městu Betlému. Zářila nad místem, kde Josef s Marií našli útočiště a kde teď společně opatrovali narozeného Ježíše. Kašpar, Melichar a Baltazar byli u cíle. Vešli dovnitř, do obyčejné stáje, padli na zem a klaněli se maličkému dítěti v jeslích, protože věřili, že bude velikým králem. Předložili mu své vzácné dary a velmi se radovali. (Pokračování textu…)

Zemřel probošt Mons. Anton Otte. Rodák z Vidnavy. Zakladatel Ackermann Gemeinde v ČR

Praha – Ve věku 82 let zemřel Mons. Anton Otte – emeritní probošt vyšehradské kapituly a výrazná osobnost česko-německého porozumění a smíření. Jeho životní pouť byla završena ve středu 29. prosince 2021 v Německu. Její začátek je však spojen s Vidnavou, Jeseníkem a Krnovem. Na tato místa se rád vracel. Mons. Anton Otte se narodil 15. srpna 1939 ve Vidnavě v německé rodině. Po druhé světové válce zůstala rodina v Československu, ale v roce 1946 byl jeho otec lidovým soudem odsouzen k trestu smrti. Anton Otte vyrůstal s maminkou a přes mnohé perzekuce a útlaky maturoval v roce 1957 v Jeseníku. Následně pracoval v Krnově v textilní továrně, protože mu nebylo umožněno studium na vysoké škole. (Pokračování textu…)

Betlémské světlo rozzářilo Vidnavu

Dvě stě lidí zavítalo na Štědrý den 24. prosince 2021 do kostela sv. Kateřiny ve Vidnavě s lucernami do našeho Betléma k narozenému Dítěti. Vykupitel, Spasitel přichází na tento svět a my křesťané po celém světě si událost svaté Rodiny tak rádi připomínáme a radujeme se s Pannou Marií a svatým Josefem v Betlémě, ve chlévě, kde v jesličkách leží malé děťátko. Od narozeného Ježíška byl v Betlémě připraven pro děti košíček s bonbóny, které potěšily. 

(Pokračování textu…)

Brontosauři z Jeseníku vydali encyklopedii zaniklých nebo zapomenutých poutních míst

Jeseník – Třetí díl encyklopedie Zmizelé Jesenicko, za jejímž vydáním stojí ekologické Hnutí Brontosaurus Jeseníky, věnuje pozornost poutním místům. Obrazová publikace v pevné nebo brožované vazbě poodkrývá patnáct zapomenutých nebo málo známých poutních míst na Jesenicku. Kostely, kaple a jeden mariánský pramen zve čtenáře k putování do Zlatých Hor, Horního Údolí, Vidnavy, Bílé Vody, Javorníku, Travné, Žulové nebo přímo do Jeseníku. (Pokračování textu…)

Skauti rozvezou Betlémské světlo vlaky v sobotu 18. prosince

Linec – Ve spolupráci s rakouskými kolegy přinesou do českých domácností světlo z Betléma čeští skauti také v letošním roce. Vlaky se skauty rozvezou Betlémské světlo v sobotu 18. 12. Informace o spojích a zastávkách vlaků najdete na webu www.betlemskesvetlo.cz, kde jsou upřesněny doprovodné akce. Kampaň letos doprovází nové logo, které vychází z barevného vizuálu Junáka. (Pokračování textu…)