• Slavnostní otevření hřbitovního kostela sv. Kříže v Javorníku

  Ve čtvrtek 13. 6. 2024 proběhlo slavnostní přestřižení pásky k otevření kostela na hřbitově v Javorníku návštěvníkům. Ceremoniál zahájila svými slovy paní starostka Mgr. Irena Karešová. Po přestřižení pásky si pozvaní hosté uvnitř kostela vyslechli přednášku o tom, jak restaurování fresek probíhalo a co jednotlivé fresky zobrazují. Mezi těmi, kteří promluvili, byli: Paní Ing. Eva Pulkrtová a paní Bc. Kamila Davidová za NPÚ. Za restaurátorky provádějící odkryv fresek paní Romana Balcarová, jako jejich vedoucí.

 • Zájezd na Národní pouť do Říma k jubilejnímu roku 2025

  Zveme vás na národní pouť českých a moravských diecézí, která se uskuteční s hlavním programem Svatého roku v Římě ve dnech 28. – 30. března 2025 s účastí na společném přijetí darů Milostivého Léta Páně-Svatého roku. Svaté brány se tak, jak je stanoveno v papežské bule budou otevírat na přelomu letošního roku a nadcházejícího roku 2025 a s těmito dary budeme moci být společně spojeni s našimi pastýři – biskupy.

   

  Přihlašujte se na děkanském úřadě v Jeseníku nebo u svých kněží.

   

  Nabízíme vám tyto možnosti zájezdu:

 • Noc kostelů v děkanátu 2024

  Jeseník – Noc kostelů v Jeseníku navštívilo 220 účastníků. Během několikahodinového programu mohli vystoupat na věž kostela, z ptačí perspektivy vidět loď v kostele, ochutnat mešní víno, seznámit se se současnou činností řádu Maltézských rytířů a s činností organizace Maltézská pomoc. Součástí programu byly také dvě přednášky. První z nich o vzniku proboštství v Jeseníku a druhá z nich o životě vojenského kaplana. Po celou dobu probíhal paralelní program na římskokatolické faře, kde byly připraveny aktivity pro děti. Den zakončila modlitba v duchu Taizé. Celý den byl ve znamení srdce, a také proto nabízel kostelní prostor moznost setkat se se sebou samotným a nahlédnout do svého srdce. Noc kostelu je akce, která umožňuje lidem navštívit posvátný prostor, najít si v něm trochu prostoru pro sebe a setkat se s lidmi, kteří věří v Krista.

 • Celostátní setkání animátorů v Kroměříži

  Ve dnech 12. – 17. 8. 2024 proběhne Celostátní setkání animátorů (CSA). Je určeno pro mladé, kteří jsou aktivními ve vedení společenství dětí, mládeže, ministrantů apod. Z naší diecéze je zatím přihlášeno 31 mladých. Přihlašování stále probíhá, podmínkou přihlášení je minimální věk je 16 let (nezletilý do 18 let musí mít s sebou doprovod 18 leté osoby). Cena pro přihlášení do 30. 6. 2024 je 3.400 Kč s tím, že diecéze přispívá účastníkům částkou 1.000,- Kč. Od 1. 7. 2024 do 31. 7. 2024 je pak cena stanovena na 4.400,- Kč. Setkání se bude účastnit také biskup Martin a ostatní biskupové a prosí o modlitbu za setkání.

 • Sbírka na nový zvon do kaple sv. Máří Magdalény v Horních Heřmanicích

  Jsme skupina lidí z Bernartic a Horních Heřmanic. Co nás spojuje je láska k našemu rodnému kraji. Pro mnohé se může zdát tato část naší země „koncem světa“. Její odlehlost však má i svá pozitiva, kterými jsou krásná příroda a jistý genius loci celé oblasti. Tento kraj si ve své historii prošel řadou velmi těžkých období. Můžeme zmínit například rok 1742, kdy po první válce o dědictví rakouské větší severní část Horních Heřmanic připadla Prusku (dnešní Jasienica Górna v Polsku) a zbytek vsi zůstal na území Rakouského Pruska (dnešní ČR). Další ranou byla 2. světová válka a následný odsun německého obyvatelstva ze Sudet.

 • Slavnost Božího Těla v České Vsi

  V neděli 2.6.2024 se farníci převážně z farností Česká Ves a Jeseník zúčastnili slavnosti Těla a Krve Páně, tentokrát v kostele sv. Josefa v České Vsi. V Jeseníku celý den probíhal cyklistický Závod míru a trať byla vedena i kolem farního kostela, proto byla slavnost přesunuta právě do České Vsi. Po mši svaté vyšel průvod, v čele s hlavním celebrantem P. Mgr. Stanislavem Kotlářem, který nesl monstranci s Nejsvětější Svátostí, kolem kostela. Průvod doprovázela hudba v podobě dechovky pana Oškery.

 • Výzva biskupů k volbám do Evropského parlamentu

  Milé sestry a milí bratři,

   

  blíží se volby do Evropského parlamentu. Chceme vás povzbudit k účasti. K Božímu království, které máme utvářet svým životem už zde na zemi, nás nepřivede pasivita a tím méně lhostejnost. Náš kontinent prochází těžkými zkouškami. Jde nejen o naši ekonomickou prosperitu, bezpečí, ale také o svobodu a budoucnost příštích generací.

 • Pěší pouť z Jeseníku na Maria Hilf

  V brzkém sobotním ránu 25. 5. 2024 jsme v počtu 9 vyrazili při nádherném počasí na každoroční pěší pouť do blízkého poutního místa Maria Hilf. Prvním našim úkolem bylo ztéci kopec zvaný Křížový vrch. Aby cesta do prudkého kopce měla ještě přidanou hodnotu, prošli jsme si křížovou cestu, kterou si pro poutníky připravil Vítek Slezák. Po drobné zastávce na Křížovém vrchu jsme již v kuse s nádhernými výhledy došli na Rejvíz. Tam na nás již u ohniště u chaty Férovky čekalo dalších 7 poutníků, v čele s jáhnem Josefem Liberdou a po občerstvení sil jsme vyrazili dál.

 • Poutní mše svatá v Nové Červené Vodě

  Součástí Staré Červené Vody je osada Nová Červená Voda, která byla založena krátce před rokem 1560. V lukách, cca 400 m od silnice, se nachází kaplička, která byla 22.5.2010 opravena díky obecnímu úřadu, firmě Reinold a Krajskému úřadu Olomouc a znovu vysvěcená P. Mgr. Miroslavem Kadlecem, tehdejším děkanem a správcem. Od té doby se v ní každoročně konaly mariánské pobožnosti. Posledních pár let se zde vždy v květnu slaví poutní mše svatá k Panně Marii. Tak tomu bylo i letos.

 • Koncert Kytarového orchestru ve Velkých Kuněticích

  V pátek 17.5. v 18.00 hodin se uskutečnil již potřetí koncert Kytarového orchestru a pěveckého sboru pod taktovkou Václava Dvořáka a sbormistra J. Svobody v kostele Panny Marie Sněžné ve Velkých Kuněticích. Mladí umělci předvedli asi 100 divákům, jak úžasně souzní kytary, flétny, buben, harmonika a zpěv. Diváci odměnili mladé umělce za jejich výkon potleskem ve stoje. Atmosféra byla úžasná a jak účinkující, tak i diváci se těší, že se příští rok opět setkají.