Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 21. října 2018

Drazí bratři a sestry, protože se přiblížila Misijní neděle, kdy se na přání Sv. otce všichni věřící spojují ve společném úsilí na podporu celosvětových misií, chci Vás pozdravit a upřímně Vám poděkovat za vaši pomoc v uplynulém roce. Při nedávné cestě za knězem a misionářem z naší země do Mexika jsem měl možnost navštívit farnost, jejíž rozloha je srovnatelná s naší jednou diecézí. (Pokračování textu…)

Poselství papeže Františka ke Světovému dni misií 2018

Společně s mladými lidmi přinášejme všem evangelium

Drazí mladí lidé, rád bych se s vámi zamyslel nad posláním, kterým nás pověřil Ježíš. Když se obracím k vám, chci oslovit všechny křesťany, kteří v církvi prožívají dobrodružství svého bytí jako děti Boží. K tomu, abych ke všem mluvil prostřednictvím tohoto rozhovoru s vámi, mě povzbuzuje jistota, že pokud se křesťanská víra otevírá poslání, které nám Kristus svěřuje, zůstává vždy mladá. „Misie upevní víru“ (Redemptoris missio, č. 2), napsal svatý Jan Pavel II. – papež, který mladé lidi velice miloval a záleželo mu na nich. (Pokračování textu…)

Českoveské posvícení

Od sobotního odpoledne (22.9.2018) mohli občané České Vsi navštívit kostel sv. Josefa a po shonu všedních dní se zastavit, shlédnout výstavu, poslechnout si koncert kytarového orchestru ze ZUŠ Jeseník, zapálit svíčku, pomodlit se a zazpívat si písně z Taizé, nebo jen se ztišit – v chrámu, který letos slavil 90 let od vysvěcení. Po celou dobu bylo možné se na faře občerstvit. (Pokračování textu…)

První charitní pouť

Každý rok 27. září si všichni v Charitě i její příznivci připomínají památku sv. Vincence z Pauly. Ten je považován za jednoho ze zakladatelů moderní evropské charity a péče o chudé. Letos tento svátek všichni společně oslavili na 1. charitní pouti v Černé Vodě. (Pokračování textu…)

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc říjen 2018

– za jednotu církve proti Zlému, působícímu vzdálení od Boha a rozdělení křesťanského společenství

Měsíc říjen patří růženci a papež František, mající prst na pulsu doby, vyzývá všechny věřící, aby se ho v tomto měsíci modlili každý den. Máme se obracet k Matce Boží a archandělu Michaelovi, aby chránili církev od ďábla, který usiluje o rozdělení Boha a člověka – o rozdělení lidí mezi sebou. (Pokračování textu…)

Pouť k Panně Marii La Salettské na Travné

V neděli 30. září 2018 se u kapličky Panny Marie La Salettské na Travné v Mariánském údolí sešlo zhruba 50 poutníků (Čechů a Poláků), aby zde společně oslavili pouť k Matce Boží. Začátek pouti byl v 14:30 hodin u sochy Panny Marie, odkud vyšel průvod, pod vedením děkanátního pastoračního asistenta k prvnímu zastavení křížové cesty. (Pokračování textu…)

Pastýřský list otce biskupa k 25. neděli v mezidobí

Bratři a sestry v Kristu,

každý člověk alespoň trochu touží po tom, aby byl viditelný, aby si ho lidé všímali, aby ho dobře hodnotili. Pán Ježíš nám dnes sám dává jasné poučení a svatý Marek nám to připomíná v dnešním úryvku. Apoštolové se dohadovali, kdo z nich je největší a odpověď na jejich dohadování je naprosto jasná. V očích Božích je totiž vše úplně jinak, než v našem lidském uvažování: „Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mně, mne přijímá…“ (Pokračování textu…)

Pouť národů na Mariahilf

V sobotu 15.9.2018 jsme prožili na poutním místě Maria Hilf závěrečnou pouť letošního roku – POUŤ NÁRODŮ. Letos to byla pouť zvláště slavnostní, protože Maria Hilf slaví 300 let své existence. Pouť navštívilo asi 1600 poutníků – nejvíce Poláků, o něco méně Čechů či Moravanů nebo Slezanů a asi 100 poutníků mluvících německy. Pouť vedli biskupové Mons. František Václav Lobkowicz z Ostravy a Mons. Pawel Stobrawa z Opole. Společně sloužili mši svatou s dalšími asi 18-ti kněžími. (Pokračování textu…)

Děkanát Jeseník © 2018, webmaster Martin Grabarczyk, vyrobeno ve Wordpress, theme: Frontier. přihlásit