25. pouť národů k Panně Marii Pomocné přivítá poutníky z Česka, Polska a Německa

Maria Hilf – Poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor zve v sobotu 18. září na tradiční Pouť národů. V loňském roce byla tato událost kvůli vývoji pandemie nemoci Covid-19 zrušena. Letos se proto uskuteční v pořadí 25. pouť národů. Mše svatá začíná v 11.00 hodin. Ostravsko-opavskou diecézi bude zastupovat delegát ad omnia P. Jan Czudek, Th.D. S poutníky z Polska připutuje diecézní biskup Andrzej Czaja. (Pokračování textu…)

Návštěva papeže Františka na Slovensku v programu TV Noe

Papež František navštíví ve dnech 13. až 15. září sousední Slovensko, kam se vypraví rovnou z Mezinárodního eucharistického kongresu v Budapešti. Na programu má setkání s věřícími v Bratislavě, Prešově, Košicích a v Šaštíně. Poslední den papežské návštěvy se kryje s národním svátkem Slovenské republiky slavností Sedmibolestné Panny Marie a Svatý otec má na programu mši svatou na mariánském poutním místě v Šaštíně. Zde se s papežem setkají také biskupové z České republiky včetně biskupa Martina Davida. (Pokračování textu…)

Zemřel dlouholetý varhaník z Mikulovic pan Jiří Šnajdr

Z vůle Všemohoucího Boha nás předešel do věčného domova pan JIŘÍ ŠNAJDR, dlouholetý varhaník v kostele sv. Mikuláše v Mikulovicích a obnovitel poutního místa Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor. Zemřel tiše, obklopen svou rodinou, posílen svátostmi v úterý 31. srpna 2021 ve věku 88 let. S našim drahým se rozloučíme V sobotu 4. září ve 14 hodin v chrámu Páně sv. Mikuláše v Mikulovicích. Po mši svaté jej doprovodíme na místní hřbitov. Parte zde.

Změny v našem děkanátu k 1. 7. 2021

Od 1. července 2021 v našem děkanátu ustanovil apoštolský administrátor tyto změny:

Farářem farnosti Zlaté Hory a administrátorem exc. farnosti Ondřejovice je ustanoven P. dr. Bartolomiej Dariusz Blaszka.

Z funkce admin. exc. pro farnosti Vidnava a Kobylá nad Vidnavkou je uvolněn P. Mgr. Jiří Marek Kotrba. (Pokračování textu…)

Slavnost Těla a Krve Páně ve Staré Červené Vodě

V neděli 6. 6. 2021 byla opět po roce příležitost se sejít a společně oslavit slavnost Těla a Krve Páně ve farnosti Stará Červená Voda, jejíž kostel nese zasvěcení právě Božímu Tělu. Tato slavnost proběhla v chrámě, který zaplnili nejen místní farníci, ale také poutníci z okolních farností. Mše svatá, která byla sloužena za živé a zemřelé farníky, byla o to více slavnostní, jelikož při ní poprvé přistoupilo ke stolu Páně jedno z dětí farnosti. (Pokračování textu…)

Fatimské odpoledne v Jeseníku

V neděli 20. června 2021 se po dvouleté přestávce zaviněné Kovidem konalo opět sekání ctitelů Panny Marie a to zejména těch, kteří zvláště sledují dění v portugalské Fatimě a dále i činnost Fatimského apoštolátu  v ČR, které má centrum v Koclířově u Svitav. Na setkání byli pozváni členové Jesenického regionu Fatimského apoštolátu v ČR, takže se sešlo kolem 50ti věřících, mariánských ctitelů. Hosta setkání, Mons. Pavla Dokládala, prezidenta Fatimského apoštolátu v ČR a všechny přítomné, přivítal jesenický děkan, P. Stanislav Kotlář. (Pokračování textu…)

Pohřeb P. Jindřicha Žagana

V pátek 18. 6. 2021 v 15:00 hodin se konal ve farním kostele sv. Václava pohřeb P. Jindřicha Žagana. Na věčnost byl povolán v úterý 8. června ve věku téměř 88 let. Svůj kněžský život prožil převážně na Jesenicku, kde od roku 1975 až 2012 působil jako duchovní správce farnosti Lipová-lázně. V roce 2013 zde oslavil s místními farníky své osmdesátiny. Poslední roky prožil v charitním Domově pokojného stáří ve Frýdku-Místku, kde, posílen svátostmi, také zemřel. (Pokračování textu…)

Slavnost Těla a Krve Páně v Jeseníku

V neděli 6. června 2021 jsme v Jeseníku slavili  „Boží Tělo“, tedy Slavnost Těla a Krve Páně, jak se správně tato velká událost nazývá. Letos jsme se spojili s farnostmi Lipová lázně a Česká Ves a vyšli  v Jeseníku ke třem oltářům v blízkosti kostela za doprovodu dechovky a zpěvů z Taizé. Jak vidíte na fotkách, bylo nás kolem 180 věřících, kteří se nestyděli přiznat se, že věří v Pána Ježíše přítomného ve Svaté Hostii a tuto víru projevit na veřejnosti. (Pokračování textu…)

Ohlédnutí za nocí kostelů ve Vidnavě r. 2021

Úderem sedmé hodiny večerní se v pátek 28.5.2021 rozsvítil a otevřel kostel sv. Kateřiny a kostel sv. Františka ve Vidnavě. Konala se Noc kostelů, ke které se Vidnava vždy velmi ráda připojuje. Letos skromně vzhledem k ještě stále probíhající pandemii. Dospělí s dětmi postupně chodili v tichosti, v rozestupech a bylo vidět, že i když přichází rozvolnění, jsou ohleduplní a dodržují pravidla. (Pokračování textu…)