• Společenství Člověk a Víra v DOO hledá fotografa pro Jesenicko

  Jsme součástí velkého projektu Člověk a Víra v ČR a v rámci rozdělení na diecéze patříme do té ostravsko–opavské. Zde nejen fotíme, ale také se často setkáváme a trávíme společně čas.  Bez nadsázky lze napsat, že tvoříme živé společenství, které je nejen o fotografování, ale i o duchovních hodnotách jako jsou víra, prožitek, přátelství, a to vše je umocněno vztahem k Bohu. 

 • Velká pěší pouť za Jesenicko

  Vydejte se i Vy na skutečnou pěší pouť, ze které bolí nohy, ale duše je povznesena. Velká pěší pouť za Jesenicko se koná od neděle 6.8. (5.8) do neděle 14.8. a nabízí vám výjimečnou možnost:
  1) radovat se z krásy stvoření – vnímat ji a děkovat za ni
  2) předložit prosby – za sebe (každý jak uzná za vhodné – i za své blízké), za tento region – Jesenicko/ západní Slezsko (zde, skryti za horami, se můžeme pokoušet žádat alespoň malou výjimku z marasmu světa – uzdravit, co je nezdravé a posílit, co je dobré; nechť je nám takto požehnáno) a za celou naši zemi (vždyť v lecčems zbytečně trpí: rozdělením, zneužíváním moci, atd… a je dobré to překonat).

 • Chemie mi ukázala, že život nemohl vzniknout sám od sebe

  Na počátku mé víry byl zájem o vědu, pak jsem objevila i bezpodmínečnou lásku a dnes chci pomáhat lidem, svěřuje se pro rubriku Zkušenosti s Bohem Vendula. V dětství jsem do kostela i do náboženství chodila z donucení rodičů a přála jsem si být dospělá, abych to již nemusela absolvovat. Všechno se však změnilo tím, že jsem v mládí začala hledat hlubší význam života. Počátkem toho všeho byl prohlubující se zájem o vědu a chemii, kterou nyní již čtvrtým rokem studuji na vysoké škole. Ta mi ukázala, že nic tak organizovaného a krásného jako život nemohlo vzniknout samo od sebe. Vše do sebe zapadlo, když jsem si uvědomila, že jsem u Boha našla naprosto bezpodmínečnou lásku, kterou jsem celý svůj život hledala a nedokázala ji ve světě naleznout. Proto je pro mě přijetí biřmování významným krokem k rozvíjení vztahu s Bohem v mé každodenní činnosti.

 • Výzva k modlitbě a úsilí o jednotu v době prezidentských voleb

  Drazí bratři a sestry,

   

  zdravím vás uprostřed Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který je pro nás výzvou k hledání spojnic mezi křesťany různých církví. Je však také výzvou k tomu, abychom vytrvale usilovali o jednotu společenství církve, ve kterém žijeme. Zvláštním způsobem je to výzva i pro tyto dny, kdy je celá společnost včetně církve polarizována volební kampaní před prezidentskou volbou. Prosím, nepodporujme vytváření nepřátelských táborů šířením nenávisti a strachu. Není to nic, co by nám křesťanům mělo být vlastní.

 • Restaurátorské práce v Jeseníku

  Kdo v těchto dnech navštíví farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku, může si všimnout několika změn. Díky firmě Bittner ze Staříče (okres Frýdek-Místek) se podařilo v Jeseníku zrestaurovat: sochy Srdce Pána Ježíše a Panny Marie, obraz Růžencové Panny Marie od Josefa Templera, sochu Panny Marie Usmiřitelky a křtitelnici. Ve středu 11.1.2023 přijeli, aby demontovali, odvezli a zrestaurovali novogotický oltář, významné dílo Antonína a Rajmunda Kutzerových z Horního Údolí. Celkové náklady budou činit 650 000,- Kč. Kdo by se chtěl podílet na finanční pomoci, zde je číslo účtu farnosti: 1901229309/0800. Deset největších dárců bude zaznamenáno pro budoucí generace na zadní straně oltáře.

 • Tříkrálové VIP koledování

  Letošní Tříkrálová sbírka začala a od 1. do 15. ledna můžete v ulicích potkat tříkrálové koledníky. Ve středu 4. ledna vyrazila koledovat také naše VIP skupinka koledníků. Je to už pěkná tradice, že 6. ledna chodí koledovat naše VIP skupinka koledníků ve složení Otec děkan Stanislav Kotlář, Václav Tschulik a Václav Dvořák. Doprovod jim letos dělala ředitelka Charity Jeseník, Helena Paschkeová, která nesla kasičku a rozdávala tříkrálový cukr, a koordinátor Tříkrálové sbírky Charity Jeseník, Václav Uhlíř, který poctivě mazal a křídou aktualizoval letopočty na dveřích.

   

 • Zemřel emeritní papež Benedikt XVI.

  „Se zármutkem vám oznamuji, že emeritní papež Benedikt XVI. zemřel 31. prosince 2022 v 9:34 v klášteře Mater Ecclesiae ve Vatikánu. Další informace budou poskytnuty co nejdříve,“ uvedl vatikánský mluvčí Mattieo Bruni v písemném prohlášení.

   

  Životopis emeritního papeže Benedikta XVI.

  Joseph Ratzinger se narodil na Bílou sobotu, 16. dubna 1927, v bavorském Marktl am Inn jen několik kilometrů od rakouských hranic jako třetí a nejmladší dítě Josepha a Marie Ratzingerových. Dětství a dospívání prožil v německém městečku Traunstein, asi 20 km od Salzburku. Ke konci druhé světové války byl povolán do služby protiletecké obrany a později byl zařazen do výcviku v pozemních jednotkách…

 • Pomozte vybudovat nové výhledy

  „Daniel je zvídavý mladík, který má rád, když se kolem něho něco děje a je legrace. Ze svého místa – polohovací postele – chce mít přehled a kontrolu nad vším. Důležité místo pro něj je i okno, přes které sleduje dění venku. A když je tam něco veselého, rozesměje se tak, že se nakonec tady smějeme všichni…“ pracovnice Denního stacionáře Šimon

 • Vánoční bohoslužby v děkanátu

  Vánoční svátky trávíme nejen doma, ale jezdíme i po rodinách. Proto vám s předstihem přinášíme rozpis vánočních bohoslužeb v rámci jesenického děkanátu. Na tabulku se můžete podívat, popřípadě ji stáhnout, zde.