o Uhelné

Uhelná byla založena někdy ve 13.století a za třicetileté války značně hospodářsky upadla. Od počátku minulého století byla známá hrnčířskou výrobou. Jižně od obce se nachází bývalý lignitový důl Pelnář, který je dnes zatopený a louží k rekreačním účelům. Kostel sv. Kateřiny byl vystavěn počátkem minulého století. V jeho zdech jsou umístěny náhrobní desky rodu Schenkenbachů, majitelů nedaleké cihelny.