aktivity Horní Domašov

 • Májová pobožnost u Mariina pramene v Domašově

  V sobotu 18. května, v rámci děkanátních májových pobožností , se věřící sešli, aby navštívili mariánské poutní místo v lese v Bělé pod Pradědem. Cestou vzhůru k Mariinu pramenu se skupinka v čele s panem Rudou, který nesl kříž, modlila růženec, který byl prokládán mariánskými písněmi. V 15:00 hodin byla u Mariina pramenu sloužena Májová pobožnost pod vedením místního kněze P. Mgr. Waldemara Woźniaka. Litanie k Panně Marii byly zpívané a o zpěvem provázela paní místostarostka Mgr. Vlasta Ťulpíková se sborem. Celkem se sešlo zhruba 20 poutníků. Počasí přálo, kdo chtěl, mohl si opéct na ohni špekáček.

 • Koncerty hudebního festivalu Karla Ditterse v děkanátu

  Pro náš příhraniční region s Polskou republikou je velice důležitá vážná hudba, která má v tomto kraji své historické místo vzhledem k postavě významného hudebního skladatele Karla Ditterse z Dittersdorfu, který zde 25 let svého života žil a tvořil. Důkazem významnosti této postavy hudebnosti Slezska je i fakt, že Mezinárodní hudební festival Karla Ditterse z Dittersdorfu byl zařazen mezi nejvýznamnější kulturní počiny Olomouckého kraje – víceletá finanční podpora. V souvislosti s tím se připravil program, který navázal na dosavadní tradici festivalu a zároveň přinesl řadu mimořádných koncertů.

 • Začátek adventu v Domašově

  První adventní neděli jsme slavili mimořádně v kostele sv. Jana Křtitele v Horním Domašově, protože farní kostel sv. Tomáše se opravuje. Mši svatou sloužil P. Mgr. Waldemar Woźniak OT., který po úvodní písni požehnal velký adventní věnec, který bude do Vánoc zdobit a připomínat věřícím adventní čas. Požehnal i další věnce od farníků a zapálil první adventní svíci, od které ministrant zapaloval svíce na ostatních věncích.

 • Koncert festivalu Karla Ditterse v Horním Domašově

  V kostele sv. Jana Křtitele v Horním Domašově se uskutečnil v neděli 11. 9. 2022 v 18:00 hodin už 4. koncert ze série koncertů k XXX. výročí Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu v okolí Jeseníku. Vystupovali: Permoník Karviná  a to jak ženský koncertní sbor tak i mužský komorní sbor. V kostele je nádherná akustika a tak chrámové písně krásně zněly. Diváci i P. Mgr. Waldemar Wozniak, kněz, který zdejší farnost spravuje, byli nadšeni krásným vystupováním i zpěvem. Všichni děkujeme za krásný prožitek v našem kostele.

 • Dožínky v Horním Domašově

  V kostele sv. Jana Křtitele v Horním Domašově  byla v sobotu 3. září 2022, opět jako každý rok, sloužená Dožínková mše svatá. Otec Waldemar Woźniak jí sloužil už po několikáté a děkoval za plody a dary země, které nám Pán dává. Mši svatou zpěvem doprovázely místní zpěvačky a též hosté z Polska. Většina byla v dobových místních krojích. Na konci mše svaté zaznělo slavnostní Te Deum. Budeme se těšit, že Pánbůh dá, abychom se sešli všichni za rok a mohli společně děkovat při mši svaté za úrodu.

 • Májová pobožnost v Domašově

  Další květnová májová pobožnost po děkanátu za naše rodiny byla sloužena odpoledne v neděli 16.5.2021 u Mariina pramene ve farnosti Domašov. Sešlo se více jak 80 poutníků, z nich většina přišla společně od parkoviště za modlitby svatého růžence. Pobožnost vedli P. Mgr. Stanislav Kotlář, děkan a místní kněz P. Mgr. Waldemar Wozniak, OP.

 • Dožínková mše svatá v Horním Domašově

  Dožínková mše svatá začátkem září 2020 byla sloužena v kostele sv. Jana Křtitele v Horním Domašově. Tato mše každoročně zahajuje tradiční Jesenické dožínkové slavnosti. I když se letos tyto slavnosti z důvodů coronaviru nekonaly, navrhl otec Waldemar Woźniak, že by se i tak mohla mše konat jako poděkování za letošní úrodu. Nápadem jsme byli nadšeni.

 • Svatohubertská mše svatá v Horním Domašově

  Již po 16. jsme se sešli na Svatohubertskou mši svatou ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Horním Domašově. Hlavním celebrantem byl kněz z farnosti Lipová-lázně P. Mgr. Waldemar Woźniak OT. Zpěvem mši svatou provázel místní Pěvecký sbor RADOST za doprovodu Jesenických loveckých trubačů. V kázání nám otec Waldemar vyprávěl o životě sv. Huberta.

 • Jesenické dožínky v Horním Domašově

  Už se stalo tradicí, že Jesenické dožínky začínají v 10:00 hodin mši svatou. Už podruhé mši sloužil místní farář P. Mgr Waldemar Woźniak, OT, který v krásně vyzdobeném farním kostele požehnal dary a plody země, děkoval a modlil se za letošní úrodu. Mše se účastní nejen naší farníci z Bělé pod Pradědem ale i z Jesenicka a též jsou každoročně vítání při mši svaté i věřící z Polska.