aktivity Mikulovice

 • Poutní zájezd na Ostravsko

  Ve čtvrtek, 28. 9. 2023, se celkem 12 farníků (10 z Mikulovic a 2 farnice z Adolfovic) spolu s mikulovickým knězem Otcem Jiřím Urbánkem vydalo na svatováclavskou pouť do jeho rodné farnosti – Staré Bělé. V kostele sv. Jana Nepomuckého jsme společně se starobělskými farníky prožili mši svatou a poté se zaposlouchali do poutavého vyprávění pana Marka Forgače, který nás seznámil s historií místního kostela.

 • Svatodušní vaječina v Mikulovicích

  V neděli 28.5.2023, kdy církev slavila Slavnost Seslání Ducha svatého, se farníci z Mikulovic sešli odpoledne ve skautské klubovně na Muně, kde se smažila ze 114 vajec Svatodušní vaječina. Toto setkávání je, díky místnímu knězi P. Mgr. Ing. Jiřímu Urbánkovi, již vítanou tradicí.

 • Setkání seniorů na Muně v Mikulovicích

  V úterý 18.10.2022 se na Muně konalo tradiční setkání seniorů. Toto setkání bylo v pořadí již deváté Setkalo se bezmála třicet dříve narozených občanů, kteří prožili několik hodin v přátelské atmosféře. Společné sdílení jim umožnilo na chvíli zapomenout na jejich trápení a nemoci. Toto setkání bylo pro všechny povzbuzením, zvláště když mezi nás zavítal pan starosta Roman Šťastný a pan místostarosta Jiří Šimík.

 • Zemřel dlouholetý varhaník z Mikulovic pan Jiří Šnajdr

  Z vůle Všemohoucího Boha nás předešel do věčného domova pan JIŘÍ ŠNAJDR, dlouholetý varhaník v kostele sv. Mikuláše v Mikulovicích a obnovitel poutního místa Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor. Zemřel tiše, obklopen svou rodinou, posílen svátostmi v úterý 31. srpna 2021 ve věku 88 let. S našim drahým se rozloučíme V sobotu 4. září ve 14 hodin v chrámu Páně sv. Mikuláše v Mikulovicích. Po mši svaté jej doprovodíme na místní hřbitov. Parte zde.