o Jeseníku

Město Jeseník bylo založeno r.1267 na soutoku řeky Bělé a Staříče, na křižovatce významných obchodních cest, které spojují Jesenicko s Moravou přechody přes Červenohorské a Ramzovské sedlo. Dnes je Jeseník hospodářským, správním a kulturním centrem celého regionu. Jeho nejstarší historie sahá až do mladší doby kamenné. O trvalém osídlení katastru dnešního města je možno hovořit teprve od středověku, zvláště po kolonizaci v průběhu 13.století. Opevněným bodem v Jeseníku se stala vodní tvrz ve středu města, která byla postavena na přelomu 13.-14.století. Hlubokým duchovním morem lze nazvat inscenování zrůdných procesů s údajnými čarodějnicemi, které v letech 1622-1684 postihly města i obce v údolí řeky Bělé. V průběhu procesů se na seznamu hlavních aktérů soudního tribunálu objevuje jméno později nechvalně proslulého inkvizitora Jindřicha Františka Bobliga z Edelštadtu, dnešních Zlatých Hor. Jednou z osobností, která na sklonku feudalismu vtiskla městu svůj ráz, byl zakladatel zdejších lázní Vincenc Priessnitz (1799-1851). Lázně se staly prvním vodoléčebným ústavem na světě. Roku 1890 byla postavena městská nemocnice. Reálné gymnázium bylo založeno r.1913. V období mezi světovými válkami žilo v Jeseníku české obyvatelstvo, které však tvořilo jen národnostní menšinu. Vývoj událostí v sousedním Německu ve 30.letech našel svoji odezvu i mezi místním německým obyvatelstvem. Vyvrcholil v říjnu 1938 obsazením Sudet německou armádou. Po ukončení 2.světové války v květnu 1945 začala nová etapa v dějinách města i celého Jesenicka. V letech 1945-1946 došlo k vysídlení původního německého obyvatelstva a nahradilo je české. Město Jeseník se pyšní několika kulturními památkami. Nejstarší památkou je budova vodní tvrze, dnes sídlo Vlastivědného muzea Jesenicka. Před tvrzí v parku na Zámeckém náměstí se nachází sousoší Nejsvětější Trojice z r.1721. Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie poblíž náměstí je ve svém jádře pozdně gotickou architekturou romanticky přestavěnou r.1882. Dominantou okolí města je kopec Zlatý chlum s 25 metrů vysokou kamennou rozhlednou, kterou nechal postavit r.1899 německý turistický spolek. Křížový vrch s kaplí sv. Anny je znám jako oblíbené turistické a poutní místo.. K městu patří i světoznámé lázeňské středisko Lázně Jeseník.

O farnosti

 

Původní kostel v Jeseníku byl gotický (první písemná zmínka je z roku 1418), datum zřízení farnosti není známo. Roku 1457 byl kostel rozsáhle renovován po požáru. V letech 1622–1688 proběhla na jesenicku série čarodějnických procesů, na části z nich se podílel nechvalně známý nedostudovaný laický (tedy necírkevní) justiciár Jindřich František Boblig z Edelstadtu, smutně proslulý svým působením ve Velkých Losinách a Šumperku. V letech 1638, 1696 a 1737 je opětovně uváděno vyhoření jesenického kostela. Do dnešní podoby byl farní kostel přebudován v roce 1882. Od 90. let 20. století do roku 2012 jesenickou farnost spravovali členové řeholní společnosti salvatoriánů.

 

Duchovní správci


Jan Weiser (1559–1560)
Jan Püschel (1560–1563)
Karel Groch (1563–1565)
Jan Groch (1565–1610)
Jan Holunder (1610–1623)
Jan Weiser (1623–1638)
Jiří Schwarz (1638–1647)
Michael Oppitz (1647-1652)
… Schamson (1652-1668)
Jiří Tartsche (1668–1679)
Georg Franciscus Schreer (1679–1695) zemřel 9. 2. 1695 v Jeseníku
Jeremiáš Hoffmann (1695–1704)
Jakub Sieber (1704–1707)
Bernard Rothe (1707–1710)
Bernard Lewing (1710–1712)
Andreas Joseph Alexius Haubtman (1713–1727) zemřel 31. 12. 1727 v Jeseníku
Kryštof Böser (1728–1743)
Adam Florián Girdwill (1743–1771) zemřel 11. 7. 1711 v Jeseníku
Ignác von Runtzler (1771–1792) – první arcikněz narozen v roce 1720; zemřel 7. 6. 1792 v Jeseníku
Jan Rother (Rotter) exOPraem (1792–1819) narozen v roce 1774 v Arnultovicích; zemřel 2. 12. 1819 v Jeseníku
Joseph Pflützner (administrátor) narozen v roce 1780 v Černé Vodě; zemřel roku 1830 ve Zlatých Horách
Ignatz Wiesner (1820–1837) narozen v roce 1765 v Domašově, zemřel . 8. 1837 v Jeseníku
Ignatz Franciscus Faulhaber (administrátor) narozen v roce 1797 v Dolním Fořtu, zemřel . 7. 1874 v Javorníku
Gottfried Bude (1838–1859) narozen v roce 1778 v Nové Červené Vodě; zemřel 17. 8. 1859 v Jeseníku
Paul Gottwald (administrátor) narozen v roce 1825 v Adolfovicích; zemřel 23. 1. 1892 v Žulové
Josef Lichtblau (1859–1872) narozen v roce 1805 v Městě Albrechticích, zemřel 26. 2. 2 v Jeseníku
Ignatz Tiehel (administrátor) narozen v roce 1842 ve Vlčicích; zemřel 11. 2. 1906 v Mikulovicích
Josef Peiker (1872–1893) narozen v roce 1819 v Rázové; zemřel 9. 2. 1893 v Jeseníku
Albert Vogel (administrátor) narozen 849 v Javorníku, zemřel roku 1921 v Javorníku
Josef Neugebauer (1893–1926) narozen v roce 1850 v Dolní Lipové; zemřel 1. 5. 1926 v Jeseníku
Engelbert Neugebauer (1926–1941) – první probošt s právem nošení pektorálu narozen v roce 1888 v Horním Údolí; zemřel 13. 1. 1941 v Jeseníku
Friedrich Polzer (1941–1945) narozen roku 1905 ve Zlatých Horách, zemřel 2. 8. 1972 v Prien
Karel Wojciechowski (1945-1946) narozen roku 1884 v Raciborzi
Alois Eineigel (1946–1950) narozen 1914 ve Frýdku, zemřel 16. 4. 1996 v Havířově (nemocnice)
kroměřížský čestný kanovník Josef Wencl (1950-1984) narozen v roce 1915 v Dolní Lutyni; zemřel 13. 5. 1984 v Jeseníku (pohřben v Bohumíně – Skřečoni)
Julius Žvak (1984-1990) narozen v roce 1932 ve Vojkovicích, zemřel 4. 8. 1996 v Petrově nad Desnou
Vojtěch Glogar SDB (1990-1996)
Miroslav Gandera (1996-1997)
ThLic. Mgr. Jan Józef Pachołek SDS (1997–1998)
ThLic. Mgr. Vladislav Ondřej Drda SDS (1998-1998)
ThLic. Mgr. Jan Józef Pachołek SDS (1998–1999)
Antoni Mysliwiece SDS (1999–2003)
Mgr. Adam Kazimierz Cynarski SDS (2004–2007)
ThLic. Mgr. Jan Józef Pachołek SDS (2008-2009)
Mgr. Leszek Adam Rackowiak SDS (2009–2012)
BcTh. Pavel Schwarz (2012–2016)
Mgr. Kazimír Buba (2016-2018)
Mgr. Stanislav Kotlář (2018-doposud)