o Jeseníku

Město Jeseník bylo založeno r.1267 na soutoku řeky Bělé a Staříče, na křižovatce významných obchodních cest, které spojují Jesenicko s Moravou přechody přes Červenohorské a Ramzovské sedlo. Dnes je Jeseník hospodářským, správním a kulturním centrem celého regionu. Jeho nejstarší historie sahá až do mladší doby kamenné. O trvalém osídlení katastru dnešního města je možno hovořit teprve od středověku, zvláště po kolonizaci v průběhu 13.století. Opevněným bodem v Jeseníku se stala vodní tvrz ve středu města, která byla postavena na přelomu 13.-14.století. Hlubokým duchovním morem lze nazvat inscenování zrůdných procesů s údajnými čarodějnicemi, které v letech 1622-1684 postihly města i obce v údolí řeky Bělé. V průběhu procesů se na seznamu hlavních aktérů soudního tribunálu objevuje jméno později nechvalně proslulého inkvizitora Jindřicha Františka Bobliga z Edelštadtu, dnešních Zlatých Hor. Jednou z osobností, která na sklonku feudalismu vtiskla městu svůj ráz, byl zakladatel zdejších lázní Vincenc Priessnitz (1799-1851). Lázně se staly prvním vodoléčebným ústavem na světě. Roku 1890 byla postavena městská nemocnice. Reálné gymnázium bylo založeno r.1913. V období mezi světovými válkami žilo v Jeseníku české obyvatelstvo, které však tvořilo jen národnostní menšinu. Vývoj událostí v sousedním Německu ve 30.letech našel svoji odezvu i mezi místním německým obyvatelstvem. Vyvrcholil v říjnu 1938 obsazením Sudet německou armádou. Po ukončení 2.světové války v květnu 1945 začala nová etapa v dějinách města i celého Jesenicka. V letech 1945-1946 došlo k vysídlení původního německého obyvatelstva a nahradilo je české. Město Jeseník se pyšní několika kulturními památkami. Nejstarší památkou je budova vodní tvrze, dnes sídlo Vlastivědného muzea Jesenicka. Před tvrzí v parku na Zámeckém náměstí se nachází sousoší Nejsvětější Trojice z r.1721. Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie poblíž náměstí je ve svém jádře pozdně gotickou architekturou romanticky přestavěnou r.1882. Dominantou okolí města je kopec Zlatý chlum s 25 metrů vysokou kamennou rozhlednou, kterou nechal postavit r.1899 německý turistický spolek. Křížový vrch s kaplí sv. Anny je znám jako oblíbené turistické a poutní místo.. K městu patří i světoznámé lázeňské středisko Lázně Jeseník.