o Supíkovicích

Supíkovice se táhnou podél silnice směrem na sever ke státní hranici s Polskem. Ves je uváděna jako biskupský majetek již v r.1284. Na jejím katastru je velké nerostné bohatství, r.1430 to připomíná zpráva Itala A. Wala. Těžba a pálení vápna je zde doloženo v 16.století. Po úpadku řemesel za třicetileté války a v době čarodějnických procesů v 17.století došlo k rozvoji plátenictví, tak jako na celém Jesenicku. Úplně novou cestu nastoupily Supíkovice s Dalšími obcemi v okolí v 19.století, kdy zde bylo otevřeno 31 kamenických závodů, lomů na mramor a zpracovatelských podniků. Obec si tak vysloužila symbolické označení ,,Slezská Carrara“. V Supíkovicích se také narodil jeden z nejvýznamnějších zakladatelů kamenického průmyslu na Jesenicku Albert Förster (1832 – 1908). Poblíž místa bývalé středověké tvrze byla v r.1885 otevřena odborná škola pro mramorový průmysl, v jejím čele stál vynikající sochař Paul Stadler (1875 – 1955). Nejstarší památkou obce je kostel sv. Hedviky uváděný v r.1651, ač je jistě starší, jak ukazuje umělecky hodnotný kamenný portál ze 16.století.

O farnosti

 

Supíkovice jsou uváděny v roce 1284 jako majetek Vratislavského biskupství. Místní kostel svaté Hedviky je poprvé připomínán v roce 1651, ač dle zachovaných architektonických detailů je starší.

 

Posloupnost duchovních správců

 

1822–1845 R.D. Josef Neugebauer
1845–1864 R.D. Johann Tinz
1864 R.D. Josef Weindlich
1864–1871 R.D. Gedeon Appel
1871–1890 R.D. Emanuel Brosig
1890–1895 R.D. Josef Eichinger
1895–1918 R.D. Rudolf Hofmann
1918–1932 R.D. Alois Kraus
1932–1933 R.D. Alois Starker
1933–1948 R.D. Hermann Wagner
1948–1950 R.D. Vladislav Marciniak
1950–1958 R.D. Bohuslav Rusek
1958–1972 R.D. Ervín Morcinek
1972–1990 R.D. Josef Čichoň
1990–2019 R.D. František Baroš, SDB
od 1. 7. 2019 R.D. Jiří Marek Kotrba, OSLJ
od 6. 5. 2023 R. D. Stanislav Kotlář, děkan