o Supíkovicích

Supíkovice se táhnou podél silnice směrem na sever ke státní hranici s Polskem. Ves je uváděna jako biskupský majetek již v r.1284. Na jejím katastru je velké nerostné bohatství, r.1430 to připomíná zpráva Itala A. Wala. Těžba a pálení vápna je zde doloženo v 16.století. Po úpadku řemesel za třicetileté války a v době čarodějnických procesů v 17.století došlo k rozvoji plátenictví, tak jako na celém Jesenicku. Úplně novou cestu nastoupily Supíkovice s Dalšími obcemi v okolí v 19.století, kdy zde bylo otevřeno 31 kamenických závodů, lomů na mramor a zpracovatelských podniků. Obec si tak vysloužila symbolické označení ,,Slezská Carrara“. V Supíkovicích se také narodil jeden z nejvýznamnějších zakladatelů kamenického průmyslu na Jesenicku Albert Förster (1832 – 1908). Poblíž místa bývalé středověké tvrze byla v r.1885 otevřena odborná škola pro mramorový průmysl, v jejím čele stál vynikající sochař Paul Stadler (1875 – 1955). Nejstarší památkou obce je kostel sv. Hedviky uváděný v r.1651, ač je jistě starší, jak ukazuje umělecky hodnotný kamenný portál ze 16.století.