Děkanátní křížová cesta v přírodě

Třetí neděli postní 20.3.2022 se uskutečnila křížová cesta u poutní kaple Panny Marie La Salette na Travné. Ķřížovou cestu, začínající u železné okrasné brány, tvoří 14 novogotických výklenkových kaplí s plastikami z roku 1894.

Sešli jsme u pramene, kde nás přivítali kněží otec děkan Stanislav Kotlář a otec Josef Florek. Přítomen byl také otec z Mikulovic Jiří Urbánek. Po úvodním slově se nás 80 poutníků z celého děkanátu vydalo za doprovodu kytary vzhůru křížovou cestou podél pěšiny zalesněného svahu. Od posledního zastavení jsme sešli po kamenném schodišti zpět k prameni, kde byla naše společná cesta ukončena modlitbou a požehnáním.

Touto cestou byla zahájena série postních křížových cest, které se budou konat o následujících nedělích napříč celým děkanátem.

Prožili jsme tak společně první jarní den plný sluníčka. Těšíme se na další neděli, že poznáme zas kousek našeho kraje a sejdeme se v jednom duchu ke společné modlitbě nejen za tento kraj, za nás každého, ale také za mír na Ukrajině a v celém světě.

Manželé Novákovi