Májová pobožnost u Panny Marie na Travné

Neděle 30. 5. 2021 byla posledním dnem májových pobožností, které v měsíci květnu probíhaly každý týden na mariánských místech našeho děkanátu Jeseník. V malé vesničce Travné je poutní místo zasvěcené Panně Marii La Salettské s půvabnou kaplí a pramenem vody. Prameniště se nachází u kamenné obezdívky s výklenkem sochy Panny Marie. Právě zde se odpoledne setkali věřící z různých koutů okresu Jeseník, aby spolu s otcem děkanem Stanislavem Kotlářem, místním duchovním správcem otcem Jiřím Filipcem, prosili za naše rodiny.

Všichni jsme poutníci na cestě do Božího království a každý z nás potřebujeme vnímat blízkost nebe. Zazněly zpívané mariánské litanie, litanie ke sv. Josefovi, duchovní slovo otce děkana, desátek růžence, zásvětná modlitba k sv. Rodině. Zpěv mariánských písní se rozléhal po celém lese, kde paprsky slunce dopadaly na každého z nás. Před Pannou Marií Královnou jsme maličcí jako přítomné děti, které nám připomínaly, že jen dětská mysl brány nebeské odemyká.  Při setkání nás doprovázela soška sv. Jany z Arku, která letos na slavnost Nejsvětější Trojice slaví svůj svátek. Otec děkan poděkoval otci Jiřímu za jeho službu v děkanátu Jeseník a vzpomenul v modlitbě zesnulého otce Piotra.

Závěrem se točilo kolo štěstí. Rodiny, které se zúčastnily všech májových pobožností nebo alespoň čtyř byly zapsány na papír a jedno z dětí losovalo. Krásnou ikonu svaté Rodiny od otce děkana si odnesli manželé Novákovi z Jeseníku. Po požehnání se rozhořel oheň a opékaly se buřty.

Díky dobré myšlence otce děkana jsme mohli prožít v měsíci Panny Marie hezká společná nedělní setkání. Každé bylo jiné, ale požehnané, vždy jsme stáli u Panny Marie milované a tvořili na poli Boží víry skutky dobré.

A kvůli pandemii jsme prožili a uvědomili si důležitost a hloubku obyčejného lidského setkání tváří v tvář…

Převzato z www.ruzenec.cz, autor: Marie Grabarczyková