aktivity Travná

 • Svatohubertská mše svatá na Travné u Javorníka

  Svatohubertská mše svatá na Travné byla sloužena v neděli 10.11.2019 v místním kostele. Hlavním celebrantem byl P. Mgr. Jiří Marek Kotrba, kaplan z Jeseníku, koncelebroval místní kněz P. Piotr Niewiadomski, SDS. Otec Jiří měl krásné poučné kázání týkající se i přírody, kterému tiše naslouchal přeplněný kostel. Mši svatou zpěvem doprovázel Pěvecký sbor z Javorníka a Žulové za úžasného doprovodu Javornických trubačů.

 • Květná neděle na Travné

  Již tradičně se setkali poutníci z Česka a Polska na Travné, aby společně oslavili Květnou neděli. 14.4.2019 se skupina 38 poutníků shromáždila u kaple Panny Marie La Salettské, od které větší část prošla lesní křížovou cestu. Jednotlivá zastavení byla čtena jak česky, tak polsky. Taktéž i zpěvy. Křížovou cestu vedl pastorační asistent Martin Grabarczyk. Po posledním zastavení se věřící pomodlili na úmysl Svatého otce a sešli zpět ke kapli, kde na ně již čekal místní kněz P. Piotr Niewiadomski, SDS.

 • Svatohubertská mše svatá na Travné

  V neděli 4. listopadu 2018 v 13:00 hod. byla sloužena, ve farním kostele na Travné u Javorníka, mše svatá ke cti sv. Huberta, patrona myslivců. V úvodu zazněly lesní rohy pod vedením pana Jindřicha Výmoly z Vidnavy. Tato hudba, místy i s doprovodem zpěvu, doprovázela celou mši svatou. Hlavním celebrantem byl místní kněz P. Piotr Niewiadomski, SDS, koncelebrovali 3 kněží z Polska.

 • Travná – pobožnost svatého růžence

  V neděli dne 21.10.2018 na polsko – české hranici (parkoviště) na Travné se konala Růžencová pobožnost. Smyslem a účelem tohoto setkání byly společné modlitby za mír ve světě. Pro nemoc o. Piotra Niewiadomskiego, SDS, který společné setkání věřících z polské i české strany zorganizoval, se ujal na požádání této duchovní akce P. Krzysztof Ryźko, SDS, javornický administrátor.

 • Pouť k Panně Marii La Salettské na Travné

  V neděli 30. září 2018 se u kapličky Panny Marie La Salettské na Travné v Mariánském údolí sešlo zhruba 50 poutníků (Čechů a Poláků), aby zde společně oslavili pouť k Matce Boží. Začátek pouti byl v 14:30 hodin u sochy Panny Marie, odkud vyšel průvod, pod vedením děkanátního pastoračního asistenta k prvnímu zastavení křížové cesty.

 • Primiční Mše svatá P. Pavla Barbořáka SDS na Travné

  V neděli 24. června 2018 se uskutečnila Primiční Mše svatá P. Pavla Barbořáka v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Travné. P. Pavel Barbořák přijal kněžské svěcení dne 26. května v polské Trziebinii společně s dalšími čtyřmi spolubratry – dvěma Poláky, jedním Bělorusem a jedním rodákem z Hondurasu. Tady u nás pomáhal ještě coby bohoslovec. Je to po roce 1989 první vysvěcený Čech salvatorián a je v řádu nejmladší.