Děkanátní křížová cesta na Travné

Minulý týden ve Zlatých Horách, v neděli 19.3. na Travné, další týden v Žulové… V postní době se smíme s věřícími i s kněžími scházet u společné modlitby křížové cesty, která dává posilu nejen do osobního života, ale i do života našich farností. Nejsme na modlitbu sami, ale je nás ve společenství našeho děkanátu Jeseník mnoho. Můžeme vyprosit milosti našemu kraji i celému světu. Vydali jsme se tentokrát do Travné, na místo k Panně Marii, která svým pohledem zastaví každého poutníka, nejen, že smíme pít z jejího pramene vody, ale vodu života přijímáme i na křížové cestě, kterou jsme s našimi kněžími otcem děkanem Stanislavem Kotlářem, místoděkanem Jiřím Urbánkem, místním knězem otcem Tomaszem Salagou za krásného jarního počasí procházeli.

 

Klaněli jsme se Pánu Ježíši Kristu u 14 zastavení, vkládali prosby i odprošovali za hříchy, pod vedením otce děkana zněly postní písně. Přijímali jsme vodu života, hasili žízeň, vyprahlost…Žízeň po lásce Pána Ježíše, všichni potřebujeme pít z pramene vody živé, být napojeni na jeho zdroj, na kříž, který je znakem spásy… A to už jsme sestupovali po kamenném schodišti a opět stáli před sochou Panny Marie a jí děkovali krásnou písní Madona. Po kněžském požehnání jsme u pramene pili vodu ze studánky s poděkováním, vděčností a úsměvem za tato společná setkání.

 

Text a foto: Marie Grabarczyková, Vidnava