Travná, dříve Krautenwalde – historie – kniha

Kniha o historii obce Travná obsahuje 16 kapitol věnujících se historii Travné obecně, přes historii obecních institucí, společenských organizací minulých i současných a jimi pořádaných akcí, dále kulturním a uměleckým památkám, místopisným údajům s fotografiemi s popisem domů, usedlostí, chalup a veřejně dostupnými údaji o bývalých a současných majitelích, zajímavým příběhům a vzpomínkám z běžného života obyvatel. V neposlední řadě přírodě a okrajově geologii, blízkému okolí apod. Text doprovází bohatý fotografický materiál: dobové pohlednice, fotografie a mapky. 

 

Knihu si můžete přečíst zde.

 

Kniha vznikla bez finanční podpory či grantu v amatérských podmínkách, díky Josefu a Pavlovi Komínkovým. Díky autorům za to, že můžeme takto knihu zveřejnit.