Zemřel P. Piotr Pawel Niewiadomski, SDS. Duchovní správce farnosti Travná u Javorníka

Travná – Ve věku nedožitých 71 let zemřel v úterý 9. března 2021 P. Piotr Pawel Niewiadomski, SDS. Člen Společnosti Božského Spasitele – salvatoriánů pocházel z Polska (zádušní mše svatá zde). Více než dvacet let svého kněžského života prožil v České republice. Od 1. 12. 1999 až do roku 2014 byl farářem v Javorníku na Jesenicku a administrátorem v okolních obcích Uhelná, Vlčice, Travná a Zálesí. Dále v Javorníku působil jako výpomocný duchovní. Od roku 2015 byl administrátorem farnosti Travná.

P. Piotr Pawel Niewiadomski, SDS se narodil 15. června 1950 ve městě Pleszew ve Velkopolském vojvodství. Vstoupil do kongregace salvatoriánů. Řeholní sliby složil 8. září 1975. Na kněze byl vysvěcen 8. června 1981 v Trzebnici u Vratislavi, kde jsou uchovávány ostatky sv. Hedviky – patronky Slezska a ostravsko-opavské diecéze. Polovinu svého kněžského života sloužil právě v česko-polském pohraničí na Jesenicku, které se od roku 2006 stalo součástí ostravsko-opavské diecéze.

Requiescat in Pace.