Děkanátní májová pobožnost na Travné

V neděli 15. května 2022 pokračovala série májových pobožností v děkanátu v kapličce Panny Marie La Salettské na Travné. Již hodinu předem se sjížděli poutníci, aby u venkovní sochy Panny Marie prosili za mír na Ukrajině, za nová kněžská a řeholní povolání, za kněze v našem děkanátu a volbu nového sídelního biskupa.

V 15:30 hodin tyto prosby pokračovaly zpívanou loretánskou litanií a následně mší svatou, kterou celebroval P. Mgr. Jozef Florek. Přítomno bylo přes 20 poutníků. Další děkanátní májová pobožnost bude příští sobotu 21. května v 15:30 hodin u Mariina pramene v Domašově.