Májová pobožnost na Travné

V neděli 21. května 2023 se konala třetí děkanátní májová pobožnost na Travné, kde se nachází poutní místo zasvěcené Panně Marii La Salettské s kaplí a pramenem zázračné vody. Tři desítky poutníků připutovali k Panně Marii spolu s místním knězem otcem Tomaszem Janem Salagou, který nás v kapli spolu se svými farníky provázel modlitbou i zpěvem.

 

Písní „Madona“ jsme na začátku pobožnosti vzdali chválu Matce Boží a při pohledu na děti, které se občas svými hlásky ozývaly, jsme vnímali radost, že i my dospělí můžeme být dětmi Božími s otevřeným srdcem pro lásku Boží. Vyslechli jsme příběh o zázračném uzdravení dvouletého chlapečka, modlili se desátek růžence, který na nebe vstoupil, zazněly zpívané mariánské litanie, modlitba k Panně Marii Usmiřitelce a na závěr píseň „Vesel se nebes, Královno“.

 

Po požehnání nás otec Tomasz pozval na opékání špekáčků, díky krásnému počasí jsme u ohně rádi poseděli, popovídali, ochutnali tvarohovou buchtu a pili vodu z mariánského pramene.

 

Text: Marie G., foto: MG