Křížová cesta v Bílé Vodě

V neděli 7. dubna 2019 se sešli farníci hlavně z Javorníka a Uhelné, ale i pár z jiných farností, aby společně prošli Sudeckou křížovou cestu, jejíž zastavení jsou umístěny v Rychlebských horách nad Bílou Vodou. Křížovou cestu vedl P. Mgr. Krzysztof Ryźko, SDS z Javorníka. Byla obětovaná za urážky, rouhání a lhostejnosti Nejsvětější Svátosti, za odpuštění těm, kteří svatokrádežně přijímají svátosti a za další úmysly přítomných.

Za velmi slunného a krásného počasí se sešlo přes 20 poutníků různého věku, nejstarší babičce bylo 88 let.

V 14:30 hodin jsme vyšli k 1. zastavení. Mezi zastaveními jsme se modlili Ježíšovu modlitbu: „Pane Ježíši Kriste, Synu Boha živého, smiluj se nade mnou hříšným“, dále modlitbu svatého Růžence a zpívali „Svatý Bože, svatý silný …“ a na konci každého zastavení „Pane odpusť nám náš hřích …“

Tak jsme došli až na konec této pěkné cesty, kde byla postavena malá kaplička. U ní jsme se ještě pomodlili na úmysl Svatého otce a zazpívali písničku „Nakreslím kříž z kapky mé krve.“ Po požehnání se někteří ještě společně vyfotili a vydali jsme se dál cestou, která nás přivedla zpět k 1. zastavení.

„Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.“

« z 2 »