Pouť k Nejsvětější Trojici v Javorníku

V neděli 16.6.2019 jsme ve farnosti Javorník oslavili Nejsvětější Trojici, které je farní kostel zasvěcený. V 10:00 hodin byl začátek mše svaté, kterou celebroval místní kněz P. Mgr. Krzysztof Ryźko, SDS. Po mši svaté byl otevřen svatostánek a následovala modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, zaznělo slavnostní Te Deum a na závěr udělil otec Krzysztof svátostné požehnání.

Všichni přítomní byli pozváni na místní faru, kde pro ně bylo připraveno pohoštění v podobě sladkostí, klobásky, kávy, vína atd. Děkujeme všem farníkům, kteří se podíleli na přípravě této pouti.