Dušičková pobožnost v Javorníku

V neděli 4. listopadu 2018 se nejen javorničtí farníci shromáždili, pod vedením otce Krzysztofa Ryźky, SDS, u velkého kříže uprostřed místního hřbitova v Javorníku, aby zde vzpomněli na všechny věrné zemřelé a duše v očistci. V 15:00 hod. otec Krzysztof seznámil přítomné, kterých bylo kolem padesáti, s programem. Každý si měl podle možností přinést svíci. Dušičková pobožnost začala bohoslužbou slova.

V kázání se otec Krzysztof zeptal, jak asi vypadá hrob, když se zasype hlínou. Je tam tma a vlhkost. My, když přinášíme svíce na tento hrob, vnášíme do něj „světlo“. Je to takové podobenství. Kdykoli se pomodlíme za naše zesnulé, přinášíme jim duchovně také světlo, je to světlo Ježíšovy lásky, která je hřeje a pomáhá. Proto je potřeba modlit se za všechny věrné zemřelé, moc jim to pomáhá.

Modlitba pomáhá i duším v očistci. Jak jsou tyto duše vděčné za každou naši modlitbu, jak moc jim toto pomáhá zvládnout útrapy očištění se, aby mohli přijít čisté do Božího království.

Následně si všichni rozžali své svíce, které na závěr mohli donést na hrob svých bližních nebo ji dát ke kříži a vzpomenou třeba na ty, za které se nikdo nemodlí.

A se svící v ruce následovala modlitba Korunky k Božímu milosrdenství a litanie za zemřelé. Na úmysl Svatého otce Věřím v Boha …, Otče náš a Zdrávas …

Zazpívaly se písně „Matičko Kristova“ a „ Odpočiňte v pokoji“.

Na závěr mohl každý z přítomných vzpomenout na své zemřelé a po určitém počtu se zpívalo „Kyrie eleison“.