Setkání seniorů a misijní neděle v Javorníku

28. neděli v mezidobí oznámil javornický kněz P. Mgr. Krzysztof Ryźko, SDS v ohláškách, že příští sobotu proběhne setkání seniorů na faře v Javorníku. A nebude to ledajaké setkání. Jelikož příští neděle je misijní nedělí, kdo může, upeče nějaké sušenky, ať slané, sladké, prostě jakékoli a při setkání bude ochutnávka. Sušenky se pak budou prodávat v neděli po mši svaté před kostelem a výtěžek z prodeje se připojí ke sbírce, věnované právě na misie.

V sobotu 20. října 2018 v 14:30 hodin se sešlo na faře ve společenské místnosti přes 20 „nejen“ seniorů. Na úvod se všichni pod vedením otce Krzysztofa pomodlili na úmysl Svatého otce Otče náš a Zdrávas a za nemocného otce Piotra Niewiadomského Korunku k Božímu milosrdenství.

Po modlitbě začala při kávě a čaji samotná ochutnávka, při které se sledoval v televizi Outdoor Films s Ing. Jiřím Soukupem. Pořad TV NOE pro všechny milovníky outdoorových aktivit, tentokrát s aktivním vrcholovým sportovcem. (možno si přečíst zde).

Na závěr setkání otec Krzysztof ocenil všechny přítomné, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na pečení sušenek. Každý dostal kartičku s modlitbou. Pak se dělaly balíčky na neděli.

V neděli 21. října si věřící po mši svaté kupovali balíčky s cukrovím. Je fajn, že i takovou formou mohla farnost Javorník podpořit sbírku na tak náročnou práci, jakou jsou v dnešní době misie.