Pouť k sv. Antonínovi v Javorníku

V sobotu 15.6.2019 v 14:30 hodin byla sloužena v kapli sv. Antonína nad Jánským vrchem v Javorníku poutní mše svatá. Sešlo se 21 poutníků, aby společně modlitbou a písněmi chválili Boha. Mši svatou celebroval P. Mgr. Krzysztof Ryźko, SDS, která byla obětována za všechny přítomné a jejich rodiny.

Snad každý už ve svém životě něco hledal a prosil sv. Antonína, aby mu to pomohl nalézt. Jelikož je rok 2019 rokem misií, vyzval v kázání otec Krzysztof věřící, aby se modlili ke sv. Antonínu za nevěřící, aby dostali dar víry, aby nalezli Pána Ježíše. Dále všechny vyzval k misionářské práci hlavně ve svých rodinách.

Po mši svaté se přítomní pomodlili litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a procvičili se v rytmu tleskání, když otec Krzysztof tímto stylem chválil našeho Pána a Spasitele.

Venku bylo pro všechny připraveno pohoštění v podobě koláčků.