Velikonoce ve farnosti Javorník

Na Zelený čtvrtek (18.4.2019) jsme si při mši svaté ve farním kostele Nejsvětější Trojice v Javorníku připomněli ustanovení Eucharistie. Po mši svaté jsme se shromáždili u levého bočního oltáře, kde byla přenesena Nejsvětější Svátost a četli jsme úryvky a komentáře Písma svatého. Také jsme se modlili večerní nešpory z Breviáře. Zpěvem jsme chválili a velebili Boha za tu obrovskou milost, že se za nás a naše vykoupení obětoval takovým způsobem. 

Na Velký pátek jsme se v kostele shromáždili už v 14:45 hod a začali se modlit Novénu k Božímu milosrdenství. V 15:00 hod jsme si prošli, pod vedením našeho kněze P. Mgr. Krzysztofa Ryźky, SDS, křížovou cestu z Kancionálu a v 15:30 hod. začaly velkopáteční obřady. Po svatém přijímání jsme se sešli opět u bočního oltáře, kde byl připraven Boží hrob a zpěvem, prosbami a modlitbou chválili Pána.

Na Bílou sobotu začal program v Javorníku již v 9:00 hod. modlitbou ranních chval z Breviáře  a po ní jsme vše připravovali na večerní obřady vigilie. Od 14:00 hod. byla vystavena Nejsvětější Svátost a do 18:00 hod. byla možnost tiché adorace u Božího hrobu. V 15:00 hod. se věřící mohli sejít k modlitbě Novény k Božímu milosrdenství. Velikonoční vigilie začala v 19:00 hod.

Pán Ježíš třetího dne vstal z mrtvých, ALELUJA!!! To jsme provolávali radostně po mši svaté venku. Někteří i tancovali společně s otcem Krzysztofem.

Farnosti Javorník a Uhelná, v čele s otcem Krzysztofem, přejí všem čtenářům požehnané Velikonoce a radost ze Vzkříšeného Pána!

foto: Andrea Grabarczyková

« z 2 »