Slavnost Těla a Krve Páně v Javorníku

V neděli 23.6.2019 byla v 10:00 hodin slavena mše svatá ke cti Těla a Krve Páně v kostele Nejsvětější Trojice v Javorníku. Už v 7:30 hodin se sešli někteří farníci, aby nazdobili kostel a připravili venkovní oltáře. Mši svatou celebroval P. Mgr. Krzysztof Ryźko, SDS.

Po mši svaté byla vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní. Obětní stůl v kostele sloužil jako první a zároveň čtvrtý oltář. Po svátostném požehnání, za písně „Ježíši Králi …“ se šlo průvodem s Nejsvětější Svátostí k druhému oltáři, který byl společně se třetím připravený venku. Děti šly jako první a dělaly Pánu Ježíši květinový koberec tím, že sypaly okvětní lístky na cestu. Přítomní se modlili za rodiny, vládní představitele, za město, za úrodu …

Po Svátostném požehnání u čtvrtého oltáře v kostele bylo zazpíváno slavnostní Te Deum.

Foto: Andrea G.