Oslava svátku patrona české země sv. Václava v Lipové-lázních

Jediný kostel zasvěcený sv. Václavu na Jesenicku je kostel v Lipové Lázních, kde jsme 28. září 2019 prožili poutní mši svatou. Hlavním celebrantem byl jesenický děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář spolu s místním farářem P. Mgr. Waldemarem Wozniakem OT a s hostem P. Mgr. Jiřím Filipcem. Na mši svatou přišlo asi 120 poutníků a zpěvem doprovázel pěvecký sbor „Laudate Dominum“ z Jeseníku“.

 

S jistým chvěním jsme si poslechli v promluvě P. Stanislava myšlenky z Knihy Moudrosti, které m.j. říkají, že kdo opravdu touží po moudrosti a je ochotný se poučit, dojde nakonec ke kralování, aby potom mohl žít navěky. A v tom je sv. Václav nám všem, prostým i mocným, příkladem k následování.

 

Po mši svaté uspořádali farníci z Lipové skvělé pohoštění. Díky všem, kteří se na této slavnosti podíleli.